Vain metsänomistajan silmille

Metsäyhtiöiden mielestä pitkän motolistan mukana metsänhoitoyhdistyksille valuisi liikesalaisuuden piiriin kuuluvaa tietoa.

Pitkän motolistan avulla voidaan tulkita tarkemmin sitä, onko tukit katkottu optimaalisesti metsänomistajan tilipussin kannalta.  (Kuvaaja: Sami Karppinen)
Pitkän motolistan avulla voidaan tulkita tarkemmin sitä, onko tukit katkottu optimaalisesti metsänomistajan tilipussin kannalta. (Kuvaaja: Sami Karppinen)

Metsänomistajalle ja metsänhoitoyhdistyksille luovutettava katkontatieto on jälleen puukauppakeskustelun keskiössä. Etenkin MTK on rummuttanut tänä syksynä asian merkityksestä tavanomaista aktiivisemmin.

Tukkipuun hintojen ja kysynnän laskiessa metsänomistajat pelkäävät, että tukkilaatuista puuta katkotaan kuitupuuksi. Asia ei ole ongelma, jos metsänomistaja saa tukkikokoisesta ja -laatuisesta puusta tukin hinnan. Teoriassa katkontaa voidaan kuitenkin ohjata kauppakirjassa sovittujen mittojenkin puitteissa suuntaan, jossa arvokasta tukkipuuta tehdään vähemmän ja kuitupuuta enemmän.

Käsiteviidakko aiheen ympärillä on sekava ja vaihtelee toimijoittain. Asian selkeyttämiseksi tässä jutussa puhutaan katkontaerittelystä ja pitkästä motolistasta.

Puuta korjaava metsän­hoitoyhdistys on kilpailija

Katkontaerittelyn esimerkiksi UPM, Stora Enso ja Metsä Group toimittavat metsänomistajalle tai hänen valtuuttamalleen taholle lähes saman kaltaisena automaattisesti mittaustodistuksen liitteenä. Siinä on kerrottu katkottujen pölkkyjen kuutio- ja kappalemäärät pituus- ja läpimittaluokittain puutavaralajikohtaisesti.

Pitkän motolistan juju on, että se tarjoaa tiedot ristiintaulukoituna. Kun läpimitat yhdistetään taulukossa pituuksiin, voidaan tulkita tarkemmin sitä, onko tukit katkottu optimaalisesti metsänomistajan tilipussin kannalta.

Pitkän motolistan Metsä Group ja UPM toimittavat metsänomistajalle pyydettäessä. Stora Enso ei luovuta listaa metsänomistajalle, mutta näyttää ja käy sen pyydettäessä läpi asiantuntijan kanssa.

Puunkorjuuta harjoittaville metsänhoitoyhdistyksille yhtiöt eivät listaa kuitenkaan luovuta.

”Toimimme metsänhoitoyhdistyksen korjuupalvelun kanssa kilpailijana, emmekä toimita pitkiä motolistoja yhdistykselle kilpailulainsäädännöllisten riskien välttämiseksi”, toteaa UPM:n metsäjohtaja Sauli Brander.

Metsä Groupin puukaupan ja metsäpalveluiden johtaja Juha Jumppasen mukaan yhtiön kilpailijat pystyvät näkemään listasta kenelle puuta toimitetaan ja mitä asiakkaiden kanssa on sovittu.

”Lainsäädännöllisesti liikutaan vähintäänkin harmaalla alueella, jos tietoja luovutettaisiin kilpailijoille”, Jumppanen toteaa.

Samoilla linjoilla on Stora Enson osto- ja asiakkuusjohtaja Sami Honkanen.

”Listassa on liikesalaisuuden piirissä olevaa katkontatietoa. Yhtiön ulkopuolisten sahojen toimitusten osalta se on myös asiakkaamme liikesalaisuuden piirissä olevaa tietoa, jota emme koskaan luovuta kolmannelle osapuolelle.”

Pitkää motolistaa kysytään harvoin

Lähes kaikki Suomen metsänhoitoyhdistykset harjoittavat puunkorjuupalvelua, joten käytännössä yhdistykset jäävät vaille isojen yhtiöiden pitkiä motolistoja.

”Riitatilanteissa voimme näyttää listan metsänomistajan valtuuttamalle edustajalle. Emme rajoita tiedonsaantia tai mahdollisuutta edunvalvontaan”, huomauttaa Jumppanen.

Stora Enson Honkanen sanoo, että heidän nykymuotoinen katkontaerittelynsä perustuu virallisen mittaajan suositukseen dokumentissa tarvittavasta informaatiosta.

”Tieto menee kahteen käyttötarkoitukseen, eli metsänomistajalle ja puun vastaanottajalle.”

Pitkiä motolistoja metsänomistajat kyselevät ostajilta harvakseltaan.

”Meillä sitä pyydetään noin prosentissa kaikista kaupoista”, sanoo Jumppanen.

Vaikka puunostajien keskuudessa pidetään mittalistojen ympärille synnytettyä kohua ylimitoitettuna, on ainakin UPM ilmoittanut reagoivansa asiaan.

”Kehitämme tietojärjestelmiä, jotta tulevaisuudessa pitkä motolista voidaan toimittaa automaattisesti metsänomistajalle mittaustodistuksen liitteenä. Valtakirjakaupoissa tiedot toimitetaan suoraan metsänomistajalle metsänomistajan pyynnöstä”, Brander kertoo.

Julkaistu Metsälehdessä 22/2019

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Puukauppa Puukauppa

Kuvat