Usko kuitupuuhun heikkeni

Kuitupuun hintoihin ei ole tänä vuonna luvassa korotuksia, Metsälehden puunhintakysely kertoo. Tukkien tilanne on vielä tukalampi.

kuitupuupino
Kyselyn mukaan vain 11 prosenttia vastaajista arvioi kuitupuun hintojen nousevan tänä vuonna. Vielä vuosi sitten vastaavassa kyselyssä 73 prosenttia uskoi hintojen paranevan. (Kuvaaja: Mikko Häyrynen)

Kuitupuun hintoihin on tänä syksynä turha odottaa nousua. Näin arvioidaan Metsälehden puukauppakyselyyn vastanneista metsänhoitoyhdistyksistä. Hintojen nousuun uskoo vain kymmenisen prosenttia yhdistyksistä.

”Puunostajilla on viime vuoden jäljiltä niin hyvät kuitupuun varannot, ettei hintoja ole tarpeen pitää huipussaan. Voi olla, että kuitupuun hinnat laskevat vielä euron vuodenvaihteessa. Se on kuitenkin niin pieni pudotus, ettei harvennuksia sen takia kannata jarrutella”, sanoo Metsänhoitoyhdistys Oulun seudun toiminnanjohtaja Juhani Heikkinen.

Useimmissa yhdistyksissä ennakoidaan kuitupuun kysynnän pysyvän ennallaan. Metsänhoitoyhdistys Keski-Savon toiminnanjohtaja Jussi Hirvonen arvioi, että pidemmällä aikavälillä kuidun kysyntä ja hinnat voivat lähteä nousuun.

”Lyhyellä tähtäimellä kuitupuun kysyntä ja hinta tuskin paranevat. Markkinat kuitenkin muuttuvat nopeasti. Jos nyt pidetään jarrua pohjassa, on puuntarve jatkossa suurempi. Sellaisia viitteitä ei ole, että kuitupuun jalostus olisi vähentymässä”, hän sanoo.

Kymmenen euron pudotus

Kuitupuun hintoja enemmän laskupainetta on tukkipuun hinnoissa. Keski-Savon metsänhoitoyhdistyksen alueella kuusi- ja mäntytukeista maksettiin alkuvuodesta parhaimmillaan noin 65 euroa kuutiometriltä, tällä hetkellä hinnat nousevat enimmillään 61–62 euroon kuutiometriltä.

”Ja nyt puhutaan huippuhinnoista. Valtaosassa tarjouksia hinta jää alle 60 euroon kuutiometriltä”, Hirvonen tarkentaa.

Vuosi sitten kuusi- ja mäntytukista maksettiin yhdistyksen alueella noin kymmenen euroa enemmän kuutiometriltä. Puukauppa kävi silloin koko maassa poikkeuksellisen vilkkaana, ja tukkien huippuhinnat nousivat monin paikoin yli 70 euroon kuutiometriltä. Tänä vuonna huippuhinnat ovat jääneet koko maassa alle 70 euroon kuutiometriltä.

Kuusitukin hinta laskussa

Oulun seudun metsänhoitoyhdistyksen alueella tukkipuun hinnat ovat laskeneet viime vuodesta viitisen euroa kuutiometriltä. Sekä kuusi- että mäntytukista on maksettu tänä vuonna parhaimmillaan vajaat 60 euroa kuutiometriltä.

Heikkinen ja Hirvonen ennakoivat, että sekä kuusi- että mäntytukin hinnoissa on vielä laskupainetta.

Metsänomistajia paluu viime vuotta edeltäneelle hintatasolle ei Hirvosen mukaan ole miellyttänyt.

”Metsänomistajat ovat odottavalla kannalla. Tukkileimikoiden myynti on vähintään kolmanneksen alemmalla tasolla kuin viime vuonna”, hän sanoo.

Hirvosen mielestä vajaat 60 euroa kuutiometriltä on kuitenkin vielä kelpo hinta tukkipuusta.

Puunhintakysely:

Kuusitukin korkein kantohinta: 69,50 €/m3 (Varsinais-Suomi)

Mäntytukin korkein kantohinta: 69 €/m3 (Etelä-Karjala)

Metsälehden puunhintakyselyssä kysyttiin metsänhoitoyhdistysten toiminnanjohtajilta ylintä kuusi- ja mäntytukin kantohintaa, joka on vapun jälkeen maksettu heidän toimialueillaan. Kysymys koski tavallista tukkia ilman laatu- tai erikoispuulisiä. Lisäksi kysyttiin energiapuuna myytävän karsitun rangan tienvarsihintaa ilman kemeratukea ja kantaa kuitupuun kysynnän sekä hinnan tulevasta kehityksestä. Kysely tehtiiin elokuussa ja vastaukset saatiin kaikilta yhdistyksiltä.

Julkaistu kokonaisuudessaan Metsälehti Makasiinissa 6/2019.

Kommentit (1)

  1. Tässä puhutaan niinkuin kuitupuun kysyntä ja sen hinta olisivat yhteydessä toisiinsa, vaikka näin ei todellakaan ole. Viime vuonna kun sellun ja paperin hinta oli huipussaan, niin pystykaupalla kuitupuun hinta ei joillakin integraattiyhtiöillä tahtonut millään nousta yli 20 euron. Tukkiin ja energiajakeisiin lyötiin lisää euroja, kunhan vaan kuidun hinta pysyi alhaalla. Nyt sitten itketään, kuinka sahaaminen kannattaa huonosti ja läpimittoja nostetaan..

Puukauppa Puukauppa

Kuvat