Tutkimus | Mustikalla käänne parempaan

Valtakunnallinen metsäkasvillisuuden inventointi lupaa hyvää mustikalle.

mustikka
Halla haittasi tänä vuonna mustikan kukintaa. (Kuvaaja: Tiia Puukila)

Mustikka, puolukka ja metsäkerrossammal näyttävät runsastuneen. Muutoksesta kertoo Luonnonvarakeskuksen metsä- ja suokasvillisuuden inventoinnin – Operaatio Mustikan­ – alustavat tulokset. Aikaisemmissa tutkimuksissa esimerkiksi mustikan määrän oli todettu taantuneen 1950-luvun jälkeen. Kyseessä on siis käänne parempaan.

Nyt saadut tulokset kattavat kuitenkin vasta kapean, etelärannikolta noin 150­–200 kilometriä pohjoiseen ulottuvan alueen.

”Tulos ei vielä ole yleistettävissä koko Suomeen. Se tulee tarkentumaan, kun keskinen ja pohjoinen Suomi on inventoitu”, kertoo tutkija Tiina Tonteri Luonnonvarakeskuksesta (Luke).

Näitä alueita inventoidaan parhaillaan. Maastomittaukset alkoivat viime kesänä ja jatkuvat ensi vuoteen. Kaikkiaan kolmentuhannen koealan verkosto on sama, jonka Luken edeltäjä Metsäntutkimuslaitos perusti ja inventoi vuosina 1985­–1986.

Edellisen kerran metsäkasvillisuuden maastoselvitys toteutettiin vuonna 1995. Nyt yli 25 vuotta myöhemmin saadaan jälleen uutta tietoa esimerkiksi siitä, miten ilmastonmuutos yhdessä metsien käsittelyn kanssa vaikuttaa metsäkasvilajiston runsauteen.

Hankkeen nimikkomarjan runsastumisesta Tonteri ei ole yllättynyt.

”Mustikan määrä riippuu paljon metsien ikäluokkarakenteesta. Nuorissa vasta uudistetuissa metsissä mustikkaa ei juuri ole. Kun muutama kymmenen vuotta kuluu uudistushakkuusta, mustikka kasvaa takaisin.”

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Luonto Luonto

Kuvat