Taimikon tuholaiset

Taimet voivat vioittua tai kuolla monesta syystä. Täydellistä tuhoa syntyy onneksi harvoin.

Omin käsin istutettujen taimien tuhoutuminen tai vioittuminen kuuluu metsänomistamisen ikäviin puoliin. Tuhoja ei voi ehkäistä kokonaan taimikoiden hoitamisella, mutta raivauksen ansiosta tilaa saaneet ja hyvässä kunnossa kasvavat taimet kestävät usein tuhoja paremmin kuin hoitamattomat taimipöheiköt.

Yleisimpiä taimikkotuhojen aiheuttajia ovat tukkimiehentäi ja hirvi, kertoo Helsingin yliopiston Hyytiälän metsäaseman johtaja Antti Uotila.

”Tukkimiehentäi aiheuttaa tuhoa pienille taimille, hirvi tavallisesti hieman suuremmille.”

Tukkimiehentäi syö kuorta taimen varren ympäriltä. Hirvi syö taimien neulasia sekä lehtiä, katkoo puiden latvoja ja järsii puiden kuorta.

Kasvu- ja laatutappiota

Luonnonvarakeskuksen tuoreimman metsätuhoraportin mukaan metsikköjen laatua alentavien tuhojen määrä pieneni viime vuonna hiukan aiemmasta. Lisääntyvissä määrin tuhoja olivat kuitenkin tuottaneet hirvet ja kuusten neulasia kellastuttava sienitauti kuusensuopursuruoste.

Uotilan mukaan sateisuus näyttää lisänneen taimiin vikoja aiheuttavien sienituhojen, kuten juuri suopursuruosteen, yleisyyttä.

”Sää on monen taimituhon taustalla. Tuholaisten, kuten sienten ja hyönteisten, elämä riippuu säistä, ja toisaalta sääolot vaikuttavat myös puiden puolustuskykyyn”, Uotila sanoo.

Sienitaudit eivät yleensä tapa taimia, mutta niiden aiheuttamat neulastuhot hidastavat nuorten puiden kasvua.

”Myös kuusentuomiruoste on ollut yleinen. Se voi olla taloudellisesti pahempi tuhotekijä taimikoissa kuin miltä tuho päällepäin näyttää.”

Tuomiruoste voi vioittaa kuusentaimen latvakasvainta ja aiheuttaa ranganvaihtoja. Näin kasvavaan taimikkoon syntyy laatutappiota.

Sienistä taimien tappamiseen pystyvät ainakin männynversosurma ja männynjuurikääpä. Juurikääpäriskin vuoksi havupuutaimikoiden harvennus kannattaa tehdä kylmään vuodenaikaan.

”Sääolot ovat olleet sellaiset, että versosurmaa voi esiintyä ensi vuonna.”

Artikkeli julkaistu kokonaisuudessaan Metsälehti Makasiinissa 7/2017

Metsänhoito Metsänhoito