Saharan metsittäminen etenee

St1 ja Luonnonvarakeskus istuttavat Marokkoon tammikuussa ensimmäiset 25 000 puuntainta.

Keski-Marokossa otetun kuvan oikealla puolella näkyy vuohien laiduntamaa aluetta ja vasemmalla puolella 20 vuotta sitten istutettua vartioitua metsää. (Kuvaaja: Jyri Maunuksela)
Keski-Marokossa otetun kuvan oikealla puolella näkyy vuohien laiduntamaa aluetta ja vasemmalla puolella 20 vuotta sitten istutettua vartioitua metsää. (Kuvaaja: Jyri Maunuksela)

Suunnitelmat Saharan metsittämiseksi ovat ensi tammikuussa askeleen lähempänä toteutumista. Energiayhtiö St1:n lanseeraama metsittämishanke etenee silloin pilottivaiheeseen. Marokossa sijaitsevalle neljän hehtaarin tutkimusalueelle istutetaan 25 000 puuntainta.

Pilottivaihe kestää kolme vuotta. Pilotin toteutuksesta ja seurannasta vastaavat Luonnonvarakeskus (Luke) ja paikallinen maatalousyliopisto.

”Tässä vaiheessa ei ole vielä tarkoitus istuttaa metsää. Suurin osa taimista nostetaan pois maasta erilaisia mittauksia ja tutkimuksia varten. Vain noin viidesosa taimista jätetään kasvamaan isoiksi puiksi”, sanoo Luken erikoistutkija Jyri Maunuksela.

Kuivuus haasteena

Tutkimusalue sijaitsee Ben Gueririssa Keski-Marokossa. Puuntuotannon kannalta alueen suurin haaste on kuivuus.

”Alueen sademäärä on alle puolet Suomen sademäärästä, mutta haihdunta on huomattavasti suurempaa”, Maunuksela kertoo.

Tutkimusalueella etsitään nyt keinoja, joilla maan luontaista vedenpidätyskykyä voitaisiin parantaa niin, että kasveille riittäisi sateiden jälkeen pidemmäksi aikaa käyttökelpoista vettä.

”Alueella selvitetään, voiko tilannetta parantaa lisäämällä maaperään esimerkiksi biohiiltä, kompostijätettä tai turvetta”, kertoo Luken tutkimusprofessori Hannu Ilvesniemi.

Pilottivaiheessa taimien tarvitsema vesi otetaan kaivoista. Jatkossa tavoitteena on kehittää menetelmä, jolla kastelussa voidaan käyttää joko jäte- tai merivettä.

Yhteistyö tärkeää

Maunukselan mukaan on tärkeää, että pilottivaihe tehdään yhteistyössä paikallisen yliopiston kanssa. Hankkeen onnistuminen edellyttää, että paikalliset toimijat kokevat hyötyvänsä alueen metsittämisestä.

”Julkisuudessa Saharan metsittämishankkeet leimataan helposti sanelupolitiikaksi tai Euroopan maiden tavaksi ostaa hyvä omatunto. Me tavoittelemme yhteistyötä paikallisten kanssa. Jos se ei onnistu, löytyy maailmasta helpomminkin metsitettäviä paikkoja”, Maunuksela sanoo.

Hänen mukaansa tavoitteena ei ole perustaa puhtaita metsiä, vaan yhdistää maa- ja metsätalous. Ajatuksena on, että alueelle voitaisiin tulevaisuudessa perustaa eri puulajeista koostuvia puupeltoja, joilla puiden tehtävänä olisi sitoa maaperää ja suojata alla kasvavia maatalouskasveja auringolta ja tuulelta.

Pilottivaiheen aikana on tarkoitus kerätä tietoa seuraavaa pilottia varten. Silloin tavoitteena on istuttaa puuntaimia satojen hehtaarien alueelle. Sitä, että Sahara metsitettäisiin kokonaan, Maunuksela ja Ilvesniemi eivät kuitenkaan pidä todennäköisenä.

”Saharan kiinteämaaperäiset, kivikkoiset ja kallioiset alueet voidaan haluttaessa metsittää 50 vuodessa, mutta Keski-Saharan hiekkadyynejä ei voi metsittää. Se ei olisi kustannustehokasta eikä ekologistakaan”, Maunuksela sanoo.

Julkaistu Metsälehdessä 22/2018

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Luonto Luonto

Kuvat