Pystynävertäjästä riesaa tehdasalueilla

Metsäkeskuksen mukaan tuhot ovat jatkuneet jo pidempään.

Pystynävertäjien syömien puiden latvukset ovat muuttuneet piikkimäisiksi raumalaisessa metsässä. (Kuvaaja: Mikko Riikilä)
Pystynävertäjien syömien puiden latvukset ovat muuttuneet piikkimäisiksi raumalaisessa metsässä. (Kuvaaja: Mikko Riikilä)

Piikkimäiset männynlatvukset paljastavat pystynävertäjien läsnäolon raumalaisessa metsässä Satakunnassa. Tilanne on samankaltainen monen muun metsäteollisuuslaitoksen läheisyydessä, mutta Metsä Fibren sellutehtaan lähimetsissä tuhoalue ulottuu poikkeuksellisen laajalle.

”Yleensä pystynävertäjät aiheuttavat pienempää tuhoa. Raumalla tuhoalue ulottuu usean kilometrin päähän tehdasalueesta”, sanoo Suomen metsäkeskuksen rahoitus- ja tarkastuspäällikkö Ari Nikkola.

Hänen mukaansa tuhot ovat jatkuneet jo pidempään. Metsäkeskus lähetti Metsä Fibrelle syksyllä selvityspyynnön tilanteesta. Tavoitteena oli selvittää, täyttyvätkö metsätuholain vaatimukset tehdasalueella. Nikkolan mukaan täyttyvät.

”Kuorellinen puutavara seisoo tehtaan pihalla suunnilleen viikon. Paljon enempää on vaikea edellyttää. Hankintaketjun muuttaminen niin, että puutavara menisi suoraan käsiteltäväksi, lienee mahdotonta”, hän sanoo.

Lähinnä kasvutappioita

Pystynävertäjät ovat männyn pahimpia tuhohyönteisiä. Ne lisääntyvät kuorellisen puutavaran ja heikentyneiden pystypuiden kaarnan alla. Uusi kuoriaissukupolvi lentää aikuistuttuaan syömään mäntyjen latvakasvaimia. Pystynävertäjät aiheuttavat männyille kasvutappioita, mutta vuosia jatkuessaan tuhot voivat tappaa puun.

Metsätuholaki suojaa metsiä ensisijaisesti metsiin ja tienvarsiin varastoituista puupinoista leviäviltä tuhohyönteisiltä. Havupuutavara tulee kuljettaa metsistä ennen kuin puiden kaarnan alla varttuva uusi kuoriaissukupolvi aikuistuu.

Metsä Groupin tuotantojohtajan Hannu Alarautalahden mukaan tämä tarkoittaa väistämättä sitä, että kesäaikaan terminaaleihin ja tehtaille kuljetetaan puuta, jonka kuoren alla on tuhohyönteisiä. Raumalla ja muiden tehdasalueiden ympärillä olevat hyönteistuhot ovat näiden tuhohyönteisten aiheuttamia.

Metsät kaupaksi

Metsätuholain mukaan varastoidun puutavaran omistaja on velvollinen korvaamaan terminaali- ja tehdasvarastoista levinneet metsätuhot. Metsäkeskuksen metsälainsäädännön johtavan asiantuntijan Janne Uitamon mukaan metsänomistaja on tällaisissa tapauksissa melko yksin.

Luonnonvarakeskus Luken erikoistutkija Heli Viiri kehottaa metsänomistajia myymään terminaalin tai tehdasalueen läheisyydessä olevat mäntymetsät toimijalle ja ostamaan metsää jostain muualta.

Julkaistu kokonaisuudessaan Metsälehdessä 23/2017

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänhoito Metsänhoito