Päätehakkuille on kysyntää

Tukkia tarvitaan ja etenkin talvikorjuukelpoiset päätehakkuuleimikot käyvät kaupaksi.

Euroopan laajuinen rakennusinto näkyy sahatavaran kysynnässä. (LEHTIKUVA / RONI REKOMAA)
Euroopan laajuinen rakennusinto näkyy sahatavaran kysynnässä. (LEHTIKUVA / RONI REKOMAA)

Kotona vietetty aika on lisännyt korjausrakentamiseen sekä piharakentamiseen menevien tuotteiden kysyntää. Samaan aikaan sahatavaramarkkinoilla on ollut ylitarjontaa, Keski-Euroopan hyönteistuhohakkuista tuleva halpa sahatavara on kuormittanut markkinoita ja korona jarruttanut uudisrakentamista.

Suomessa sahatavaran kysyntä on ollut kohtalaista ja vienti vetänyt odotettua paremmin.

”Aika normaaleilla volyymeilla sahateollisuudessa pyöritään ja kyllä meillä tukille on tarvetta ja kysyntää. Sahateollisuutta ei tule rinnastaa viime viikkojen uutisiin”, Versowoodin toimitusjohtaja Ville Kopra painottaa ja viittaa paperipuolen vaikeuksiin ja Kaipolan paperitehtaan sulkemiseen.

Puukaupan laahaaminen parikymmentä prosenttia viime vuotta alhaisemmalla tasolla saa Kopran mietteliääksi. Metsäteollisuus ry:n tilastojen mukaan puuta oli ostettu yksityismetsistä ennen syyskuun puoliväliä yhteensä 21 miljoonaa kuutiota, kun viime vuoden vastaavana aikana luku oli vajaat 26 miljoonaa kuutiota.

”Vaikka meidän puuvarannot ovat kohtuullisen hyvällä tasolla, joka päivä pitäisi tehdä puukauppaa. Olen huolestunut puukaupan tasosta.”

Talviharvennuksia varastossa

Keitele Groupin metsäpäällikkö Ilpo Pentinpuro vahvistaa, että mänty- ja kuusitukilla on hyvä kysyntätilanne etenkin kesä- ja kelirikkokohteilla. Erityisen haluttuja ovat uudistushakkuut, tukkivaltaiset harvennukset sekä havutukkivaltaiset talviuudistushakkuut.

Myös Stora Enson metsäjohtaja Janne Partanen kertoo, että talvikorjuukelpoisille päätehakkuille on kysyntää.

”Tässä on oltu pitkään harvennusten perässä, mutta nyt näyttää siltä, että myös päätehakkuille on tilaa”, Partanen kertoo.

Kuitupuun varastot ovat normaalilla tasolla ja harvennuksiakin ostetaan, mutta kauppaa varjostavat viime talven korjuuolot.

”Viime talvi oli erittäin huono puunkorjuussa. Se vaikutti meillä niin, että talvileimikoita jäi merkittävästi korjaamatta. Tämä vaikuttaa etenkin talviharvennusten ostomahdollisuuksiin”, Partanen summaa.

Paperin kysynnän alamäestä metsänomistajan ei Partasen mukaan kannata olla huolissaan. Hän vakuuttaa, että kotimainen kuitupuu on hankinnassa ykkössijalla: sille on kysyntää nyt syksyllä ja jatkossakin. Esimerkiksi vuoden loppuun mennessä valmistuva yhtiön Oulun paperitehtaan muunnos kartonkitehtaaksi lisää tehtaan havukuidun tarvetta puoli miljoonaa mottia vuodessa.

Kesälomia edeltävään puunmyyntiin Partanen oli pettynyt, mutta nyt suunta on parempi.

”Kesän jälkeen on ollut ihan hyviä viikkoja puukaupassa. Toivotaan, että syksy jatkuu näin, sillä kyllä meillä ostotarpeita on.”

  • Lisää aiheesta: Katso tuoreimmat puunhinnat tästä

Puukauppa Puukauppa

Kuvat