Pikkutukin käyttäjillä kasvuhaluja

Puu- ja hakekaupan kasvaneet volyymit ovat palvelleet myös pikkutukin jalostajien tarpeita.

  (Kuvaaja: Sami Karppinen)
(Kuvaaja: Sami Karppinen)

Haapajärveläinen sahayritys Hasa osti Kannuksessa toimivan Eskolan sahan Metsä Fibreltä viime vuonna.

”Meillä on pitkä kokemus alalta, ja näimme Eskolassa mahdollisuuksia kannattavaan liiketoimintaan pieniläpimittaisen tukin jalostamisessa”, Hasan toimitusjohtaja Kasperi Pitkäkangas kertoo.

Kaikkiaan Hasa käyttää vuosittain tukkia ja pikkutukkia yli miljoona kuutiometriä.

Eskolassa on perinteisesti sahattu pikkutukeista sahatavaraa ja parrua Pohjois-Afrikan markkinoille. Hasa on kuitenkin joutunut sopeuttamaan Eskolan tuotantoa nopeasti muuttuneeseen markkinatilanteeseen.

”Egyptin markkina tökkäsi syksyllä täysin, joten olemme joutuneet rajoittamaan sahausta.”

Parrun sahaamisen sijaan Hasa on lisännyt Eskolassa sahatavaratuotantoa mänty- ja kuusipikkutukista.

”Sahaamme tukit Eskolassa ja tuomme sahatavaran Haapajärvelle kuivattavaksi.”

Hasan tavoitteena on tuottaa Eskolassa vuositasolla 70 000 kuutiota sahatavaraa ja parrua.

”Olemme tekemässä sahalle myös investointeja, muun muassa tukkimittari uusitaan”, sanoo Pitkäkangas.

Pikkutukin hinta noussut kuidun mukana

Etelä-Pohjanmaalla Soinissa toimiva liimalevyjen valmistamiseen erikoistunut Kohiwood Oy on kasvattanut viime vuosina tuotantoaan vauhdilla. Yritys käytti mänty- ja kuusipikkutukkia viime vuonna 312 000 kuutiota, kun määrä oli vielä vuonna 2011 reilut 100 000 kuutiota.

”Käyttämämme puun keskikoosta kertoo hyvin se, että sahasimme viime vuonna melkein seitsemän miljoonaa kappaletta tukkeja”, toimitusjohtaja Hannu Suni kuvailee.

Puukaupan kasvaneet volyymit ovat palvelleet kasvuhaluisen yrityksen tarpeita, ja raaka-ainetta on saatu ostettua toimituspuuna toivotut määrät.

”Toki pikkutukin hinta on odotetusti noussut samassa suhteessa kuitupuun hinnan kanssa. Pikkutukilla hinnan nousu vaikuttaa kannattavuuteen nopeasti, sillä sen käyttösuhde on selkeästi suurempi verrattuna isoon tukkiin.”

Kohiwoodin lopputuotemarkkinat ovat vetäneet toistaiseksi kohtuullisesti, mutta liimalevyjen kysynnässä on epävarmuustekijöitä muun muassa Brexitin vuoksi.

”Pystymme painottamaan tarvittaessa tuotantoa sahatavara-aihioiden puolelle, joka tuo joustoa toimintaamme”, Suni sanoo.

Juttu on julkaistu kokonaisuudessaan Metsälehdessä 4/2019.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Puukauppa Puukauppa

Kuvat