Paljonko metsäveroa kertyy?

Kertymä supistunee viime vuodesta puukaupan supistumisen vuoksi, ylitarkastaja Kari Pihljerta Verohallinnosta arvioi.

Ylitarkastaja Kari Pihljerta on metsäverotuksen johtava asiantuntija Verohallinnossa. (Kuvaaja: Seppo Samuli)
Ylitarkastaja Kari Pihljerta on metsäverotuksen johtava asiantuntija Verohallinnossa. (Kuvaaja: Seppo Samuli)

Millainen metsäverovuosi on tulossa?

Metsätalouden verokertymää ei erikseen tilastoida. Kertymä supistunee viime vuodesta puukaupan supistumisen vuoksi. Suuri osa veroista kertyy jo puukauppatulojen ennakonpidätyksinä.

Miten metsän verotulot jakautuvat valtiolle ja kunnille?

Pääomatulojen verot menevät valtiolle, samoin arvonlisäverot ja metsätilan omistuksenvaihdoksiin liittyvät varainsiirtoverot sekä perintö- ja lahjaverot. Hankintatyön veronalainen osa on ansiotuloa, josta kotikunta saa osansa. Yhteisöjen tuloverokertymästä jaetaan kunnille metsävero-osuutta varsin monimutkaisen kaavan mukaan.

Mitä tapahtuu, jos metsäveroilmoitus myöhästyy?

Metsätalouden veroilmoitus sekä arvonlisäveroilmoitus kannattaa antaa määräajassa, sillä myöhästymisestä määrätään myöhästymismaksu. Myös paperilla annetun ilmoituksen tulee olla perillä viimeistään määräpäivänä.

Kuinka suuri osa metsäveroilmoituksista annetaan sähköisesti?

Vuodelta 2018 annetuista metsäveroilmoituksista 54 prosenttia. OmaVero-palvelun ilmoituspohjassa näkyvät nyt myös valmiiksi edellisenä vuonna vahvistetut menojäännökset, varaukset ja metsävähennyksen tiedot, eli sähköinen ilmoittaminen on entistä vaivattomampaa.

Tuleeko metsäverotuksesta paljon oikaisupyyntöjä?

Koska metsäverotus ei ole oma verolajinsa, niin oikaisupyyntöjä ei erikseen tilastoida. Nykyään verotuksen epäselvyydet pyritään selvittämään jo verovuoden aikana ja oikaisuvaatimuksien määrä on vähentynyt.

Julkaistu kokonaisuudessaan Metsälehti Makasiinissa 1/2020.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Puukauppa Puukauppa

Kuvat