Hannun hintaseuranta: Metsätilamarkkinoiden vuosi alkoi suurilla kaupoilla

Tammikuussa tehtiin useita isoja metsätilakauppoja. Niin isoja, että todennäköisesti kohteet on arvioitu jo aiemmin ja tammikuussa kaupat vietiin päätökseen.

Lumisuus haittaa maastoarviointeja ja siksi talvikuukaudet ovat tilakaupoissa perinteisesti hiljaisia. Vuosi on kuitenkin lähtenyt käyntiin isoilla kaupoilla instituutio-ostajien siivittämänä. Kuva: Hannu Liljeroos
Lumisuus haittaa maastoarviointeja ja siksi talvikuukaudet ovat tilakaupoissa perinteisesti hiljaisia. Vuosi on kuitenkin lähtenyt käyntiin isoilla kaupoilla instituutio-ostajien siivittämänä. Kuva: Hannu Liljeroos
Maakunta Kaupan
kpl
Myyty
kpl
Myyty
ha
Taimi-
kot, %
Hakkuu-
kypsät, %
Puusto
m3/ha
Tukki-% e/ha e/m3 Hinta-
kerroin
Puusto-
kerroin
Varsinais-Suomi 4 4 258
Satakunta 4 3 115
Häme-Uusimaa 1 2 58
Etelä-Karjala 3 4 107
Kymenlaakso 6 3 92
Pirkanmaa 5 7 176
Etelä-Savo 4 8 329
E- ja K-Pohjanmaa 13 13 259 34 10 87 29 2828 32 0,92 1,09
Keski-Suomi 5 18 747 25 12 118 30 4296 36 0,90 1,08
Pohjois-Savo 11 8 211
Pohjois-Karjala 10 12 410 17 16 152 38 5219 34 0,97 1,08
Kainuu 5 11 779 23 9 97 19 2253 23 1,01 1,15
Pohjois-Pohjanmaa 20 25 768 31 11 71 19 1714 24 0,87 1,03
Lappi 8 8 411
Koko maa 99 126 4720

Metsätilojen tarjonta vilkastui tammikuussa selvästi joulukuuhun verrattuna. Hintaseurantaa ylläpitävä Hannu Liljeroos kirjasi 99 uutta kohdetta. Eniten tarjontaa on Pohjanmaan maakunnissa, Pohjois-Savossa ja Pohjois-Karjalassa.

”Myyntikohteista on 19 sellaista, jonne ei ole kesäajokelpoista tietä, ja 22 sellaista, jossa suurin osa metsämaan alasta on turvemaata. Viittä kohdetta realisoidaan pakkohuutokaupalla.”

Kauppoja solmittiin tammikuun aikana 126, eniten Pohjanmaan maakunnissa ja Keski-Suomessa. Liljeroos pitää määrää verrattain suurena vuoden aikaan nähden.

”Varsinkin Pohjois-Karjalassa ja Kainuussa tilat olivat keskimääräistä suurempia ja puustoisempia.”

Tammikuun kauppojen kauppasummat ovat yhteensä 16,9 miljoonaa euroa. Kun myyty ala on 4 720 hehtaaria, tulee koko maan keskihinnaksi peräti 3 581 euroa.

Liljeroos on laskenut keskiluvut niistä maakunnista, joissa kauppoja on kertynyt vähintään kymmenen. Aineiston pienen määrän takia luvut ovat tässä vaiheessa vasta alustavia. Merkille pantavaa on Kainuun ja Pohjois-Karjalan korkeat hintakertoimet.

”Institutionaaliset sijoittajat ovat ostaneet suuria kohteita hyvällä hinnalla. Esimerkiksi Pohjois-Karjalan kahdestatoista kohteesta meni kahdeksan niille.”

 

Tammikuun yksitoista suurinta kauppaa (pinta-ala on metsämaan ala):

Kunta Pinta-ala, ha Lähtöhinta Kauppahinta Ostaja
Useissa kunnissa 700 1138000 OP-Metsärahasto
Salo 114 653000 1051000 MTK:n säätiö
Kuhmo 315 800000 942700 Tornator Oyj
Iitti 58 560000 651100 yksityinen
Keuruu 88 380500 491000 FIM Metsä
Lavia 71 365000 445000 A. Ahlström Kiinteistöt Oy
Äänekoski 86 345000 432000 FIM Metsä
Kitee 39 360000 421810 UB Metsä
Nurmes 87 350900 403500 FIM Metsä
Savonlinna 82 358000 342190 yksityinen
Iisalmi 45 210000 301000 Pekka Sirviön säätiö

Metsärahastoilla ja Tornator-yhtiöllä riittää edelleen metsänostorahaa. Ne ostivat tammikuussa yhteensä 36 kohdetta eri maakunnista. Kohteiden pinta-alat olivat noin 2 800 hehtaaria ja kauppahinnat noin 8,9 miljoonaa euroa. Eniten ostivat Tornator sekä OP-, UB Metsä- ja FIM Metsä -rahastot.

Tammikuun suurimman kaupan teki OP-rahasto, joka osti Nordic Silva Oy:ltä Pohjois-Suomessa eri kunnissa sijaitsevia tiloja. Nordic Silvan takana on oululainen metsä- ja rakennusalan yrittäjä Markku Kouva.

Metsänomistus Metsänomistus

Keskustelut