Metsärahastot kävivät marraskuussa vilkkaasti kauppaa

Metsärahastot käyttivät tilakauppoihin marraskuussa yli 40 miljoonaa euroa. Suurimman kaupan teki uusi toimija, varainhoitoyhtiö FIM:n metsärahasto.

Hannun hintaseuranta 1.1.-30.11.2016. Seuranta kattaa noin 90 prosenttia vapaiden markkinoiden tilakaupoista.

Maakunta kaupan
kpl
myyty
kpl
myyty
ha
taimikot
%
hakkuu-
kypsät %
puusto
m3/ha
tukki-
%
€/ha €/m3 kerroin
Varsinais-Suomi  23  17  346  37  17  117  35  5183  44 1,07
Satakunta  43  26  778  24  26  126  40  4740  38 0,96
Häme-Uusimaa  68  51  1281  32  18  126  42  5215  41 0,96
Etelä-Karjala  46  33  758  36  14  105  35  3926  37 0,88
Kymenlaakso  31  24  541  30  18  116  38  4421  38 0,88
Pirkanmaa  78  53  1387  30  15  116  35  4246  37 0,94
Etelä-Savo  119  93  2618  34  12  110  37  4121  38 0,85
Etelä- ja Keski-Pohjanmaa  213  140  3440  27  12  94  22  2667  28 0,9
Keski-Suomi  112  85  2638  28  10  107  29  3548  33 0,81
Pohjois-Savo 119 77 3245 25 10 115 29 3452 30
Pohjois-Karjala 160 121 5903 23 10 115 32 3374 29
Kainuu 263 195 18232 17 5 94 23 1980 21 0,81
Pohjois-Pohjanmaa 271 190 8671 22 9 85 19 1787 21 0,88
Lappi 120 74 5433 26 8 62 13 997 16 0,77
Koko maa 1666 1179 55271
lisäys 11. kk 133  120  7288

Ison rahan kauppoja

Marraskuun merkittävin uutinen metsätilamarkkinoilla oli UPM:n ja FIM Metsä Erikoissijoitusrahaston välinen iso kauppa. Kyse oli rahaston ensimmäisestä ostosta. Kaupan kohteet olivat kaikki UPM:n suuria sijoittajakohteita, joista noin puolet sijaitsee Kainuussa ja loput Pohjois-Savossa ja Pohjois-Karjalassa. Kaupan kokonaismaa-ala oli noin 8 500 hehtaaria, josta metsämaan osuus on vajaa 90 prosenttia. Kauppahinta oli 29 900 000 euroa.

Osuuspankin metsärahasto teki kauppoja yli kahdeksalla miljoonalla eurolla. Lisäksi UB-rahastot ja eQ Metsä -rahasto ostivat metsää yhteensä noin 3,5 miljoonalla eurolla. Rahastojen ostot keskittyivät pääasiassa UPM:n maihin. Yhdessä isossa kaupassa oli myyjänä Tornator. Yksityisten maanomistajien kohteita oli joukossa noin kahden miljoonan euron arvosta.

Marraskuun loppuun mennessä olen kirjannut myyntikohteita yhteensä 1 666 (kaupan, kpl) ja toteutuneita kauppoja 1 179 (myyty, kpl). Molemmat luvut ovat vähän viime vuoden vastaavia lukuja suurempia.

Pitää muistaa, että olen suodattanut tarjonnasta pois koko joukon kohteita niiden sisältämien erityisarvojen takia. UPM:n sijoittajakohteet olen jättänyt myös pois taulukostani. Ja mikäli toteutunut kauppahinta on ollut jotenkin poikkeuksellinen, olen vielä varmistanut kaupan edustavuuden välittäjältä.

Metsätilojen hinnat viime vuoden tasoa

Kun tarkastelen tämän vuoden tilaston (1.-11.kk) metsämaan hehtaarihintoja viime vuoden vastaaviin lukuihin, niin seitsemässä maakunnassa arvo on korkeampi ja yhtä monessa alempi. Samanlainen hajonta on myös mottihinnan (€/m3) kohdalla. Kerroin on laskenut neljässä ja noussut kuudessa maakunnassa ja kahdessa pysynyt samana.

Hintakehityksestä on näillä luvuilla vaikea tehdä johtopäätöksiä, koska metsätilat ovat ominaisuuksiltaan kovin erilaisia ja niiden sijainti maakunnan sisällä vuosittain vaihtelee.

Kun vertailen hehtaarihintoja (€/ha) ja tärkeintä ominaisuustietoa eli puumäärää metsämaalla (m3/ha), niin lähes poikkeuksetta selitys hintojen muutoksille löytyy puumääristä – mikä ei sinänsä ole yllättävää.

Päätelmäni on, että metsätilojen hinnat ovat pysyneet tänä vuonna keskimäärin viimevuotisella tasolla. Metsän arvo on vahvasti sidoksissa puusta maksettavaan hintaan eikä siinäkään ole tapahtunut merkittäviä muutoksia.

 

Viimeisen sarakkeen kerroin on toteutuneiden kauppahintojen ja summa-arvomenetelmän antaman hinnan suhde.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänomistus Metsänomistus