Vaalit 2023 | Metsänomistajien äänet kasautuvat oikealle

Suosituimmat puolueet metsänomistajien keskuudessa ovat kokoomus, perussuomalaiset ja keskusta. Eniten suosiotaan on kasvattanut perussuomalaiset.

Metsänomistajien suosikki tulevissa eduskuntavaaleissa on kokoomus, Metsälehden Taloustutkimuksella teettämästä kyselystä selviää. Puoluekantansa ilmoittaneista metsää omistavista jopa joka neljäs kertoo äänestävänsä tulevissa vaaleissa kokoomuksen ehdokasta.

Lähes yhtä moni, 22 prosenttia, metsänomistajista aikoo äänestää perussuomalaisia, joka on metsänomistajien keskuudessa eniten suosiotaan kasvattanut puolue.

Perinteisen metsänomistajapuolueen keskustan kannatus hiipuu edelleen. Vuoden 2019 kannatuskyselyssä vielä 23,4 prosenttia metsänomistajista aikoi äänestää keskustaa. Nyt enää 18,2 prosenttia.

Myös muiden hallituspuolueiden kannatus on laskussa. Suurin pudotus on vihreillä, joita viime eduskuntavaalien alla kertoi äänestävänsä liki 13 prosenttia metsänomistajista, mutta nyt enää 5 prosenttia.

Vasemmistoliiton ja SDP:n kannatuksen lasku on muutamia prosenttiyksiköitä. RKP:n kannatus metsänomistajien keskuudessa taas on vuosi vuodelta kasvanut hiukan.

Kokoomuksen suosio ei ole yllätys, sillä puolue on muutenkin keikkunut eduskuntavaalien alla kannatuskyselyiden kärjessä. Esimerkiksi Ylen maaliskuun alussa julkaisemaan kannatusmittaukseen vastanneista noin joka viides aikoo äänestää kokoomusta.

Epävarmoja alle kolmannes

”Puoluekannoista nousee esiin aika vahvasti se, että metsänomistajat ovat aiempaa varmempia puolueestaan” sanoo kyselytutkimuksesta vastannut Tommi Saarnio Taloustutkimuksesta.

Nyt toteutetussa tutkimuksessa harvempi kuin joka kolmas metsänomistaja ei osannut vastata kysymykseen, mitä puoluetta äänestäisi, jos eduskuntavaalit pidettäisiin nyt. Aiemmissa tutkimuksissa epävarmojen osuus oli 40 prosentin tietämillä.

Näyttää myös siltä, että keskustan kannattajia valuu kokoomukseen ja perussuomalaisiin. Keskustan kannatus on trendinomaisesti laskenut vuodesta 2015, kun taas perussuomalaisten ja kokoomuksen kannatus on kasvanut. Saarnio muistuttaa kuitenkin, että hallituskauden pituinen neljän vuoden mittausväli on varsin pitkä.

Keskustan kannatusta epäilemättä rasittaa kahdeksan vuotta jatkunut hallitustaival.

Metsänomistuksen suuruus vaikuttaa

Vastaajilta tiedusteltiin myös metsänomistuksen suuruutta.

”Kokoomuksen kannatus korostuu erityisesti paljon metsää omistavien keskuudessa, vaikka puolueen kannatus on melko tasaista kaikissa omistusluokissa”, sanoo Saarnio.

”Yleisesti omistusmääriin liittyen voidaan vetää johtopäätös, että suurten metsänomistajien äänet jakautuvat pääosin kokoomuksen, perussuomalaisten ja keskustan kesken. Tämä ilmiö on ollut havaittavissa jo aiemmissa mittauksissa.”

Perussuomalaisia aikovat äänestää etenkin miehet ja SDP:tä etenkin naiset. SDP:n kannatus on sitä suurempaa, mitä pienempi on metsäomaisuus.

Keskustan kannatus on suurinta Itä- ja Pohjois-Suomessa asuvien metsänomistajien keskuudessa.

Näin tutkimus tehtiin

Taloustutkimus haastatteli yhteensä 3626 henkilöä, joista 905 omisti metsää. Metsänomistajista puoluekantansa kertoi 634 henkilöä. Haastattelut tehtiin 16.1.- 22.2.2023 välisenä aikana. Tutkimuksen virhemarginaali on 3,3 prosenttiyksikköä suuntaansa.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänomistus Metsänomistus

Keskustelut