Metsänhoito yhdeltä luukulta

Franchise-yrittäjä Tuomas Saarenpää on kuin UPM:n mies, mutta ei kuitenkaan ihan.

Saarenpään franchise-yritys hoitaa UPM:n metsänhoitopalvelut sekä yhtiön metsät Hämeenlinnan ja Lahden alueella. (Kuvaaja: Seppo Samuli)
Saarenpään franchise-yritys hoitaa UPM:n metsänhoitopalvelut sekä yhtiön metsät Hämeenlinnan ja Lahden alueella. (Kuvaaja: Seppo Samuli)

Toimitusjohtaja Tuomas Saarenpää ottaa meidät vastaan UPM:n metsäpalvelutoimistolla Hämeenlinnassa. Ulkopuolisen silmin hän on yksi yhtiön työntekijöistä. Todellisuudessa hän edustaa UPM Metsän franchise-yritystä, Hämeen metsätyö Oy:tä. Yritys toimii tiiviinä osana UPM:n toimintaa ja vastaa metsähoitotöiden markkinoinnista ja toteutuksesta. Toimintakenttänä on UPM:n Hämeenlinnan ja Lahden toimistojen ostoalue. Ostaessaan metsänhoitopalveluita Saarenpäältä metsänomistaja tekee metsänhoitosopimuksen UPM:n kanssa.

Kyseessä on UPM:n uusi metsänhoitopalveluiden franchising-konsepti, jota Hämeen metsätyö Oy pilotoi. Pilottikokeilu päättyi onnistuneesti viime kesänä, ja franchising-kumppanuus UPM:n kanssa jatkuu. Saarenpää on vakuuttunut, että tästä toimintamallista hyötyy myös maanomistaja.

”Tiedän, että sen täytyy näkyä maanomistajalle, että yksi toimija toteuttaa koko ketjun”, Saarenpää sanoo.

Yhden toimijan käsissä metsänhoitotöiden ketjutus sujuu jouhevasti. Työntekijöitä ketjuun mahtuu useita, sillä Hämeen metsätyöllä on omien palkollisten ohella aliurakoitsijoita.

Saarenpää kuitenkin painottaa, että työn laatu on kohdallaan ja sitä valvotaan järjestelmällisesti. Työntekijä seuraa jokaisella työmaalla työnsä jälkeä sähköisen omavalvonnan avulla ja useampi henkilö valvoo laatua UPM:n toimesta.

Franchise-yrityksenä Hämeen metsätyö Oy maksaa UPM:lle yhteistyömaksua. Saarenpää vakuuttaa, että franchising-maksu ei ole pois metsurien palkoista.

”Tässä on varmasti varaa maksaa TES:n mukaiset palkat, ja niin sen pitääkin olla.”

Julkaistu kokonaisuudessaan Metsälehdessä 4/2019.

Metsänhoito Metsänhoito