Mäntytukille apua idästä

Mäntysahatavaran hintojen lasku on tuonut painetta myös mäntytukin hintaan, joten tukkileimikon kilpailuttaminen kannattaa.

Mäntytukit ovat liikkuneet tänä syksynä vauhdilla.
Mäntytukit ovat liikkuneet tänä syksynä vauhdilla.

Mäntytukin keskikantohinta on laskenut tänä vuonna Luonnonvarakeskuksen mukaan kaksi prosenttia, mutta vielä ei kannata ruveta nyyhkimään kannon nokassa. Mäntysahatavaran vientimäärät ovat tällä hetkellä ennätystasolla. Ennätyksiä hätyytellään ennusteiden mukaan myös kotimaan markkinahakkuissa, ja kasvun pitäisi ensi vuonna vain jatkua.

”Metsänomistajien kannattaa tarjota havutukkileimikoita myyntiin, sillä kysyntää on määrällisesti hyvin”, arvioi MTK:n metsälinjan tutkimuspäällikkö Erno Järvinen.

Ongelmana on vain sahatavarasta saatava hinta. Samalla, kun mäntylankkujen vientimääristä kertova käyrä osoittaa ylöspäin, hintakäyrä näyttää alaspäin.

Järvisen mukaan puumarkkinoilla kehitys on ollut viime vuodet vakaata, kun taas sahatavaramarkkinat ovat toimineet lyhytjänteisesti.

”Markkinoiden lyhytjänteisyydestä huolimatta sahat ovat pärjänneet hyvin, ja vientikohteita on löydetty. Sahurit ovat tehneet kaupoissaan hyvää työtä.”

Kotimainen sahatavaran käyttö on pitkällä aikavälillä supistunut merkittävästi. Helpotusta on haettu vientiä lisäämällä. Vientikohteita tarvitaan, sillä mäntytukkiakin kertyy entistä enemmän lisääntyvissä hakkuissa.

Varsinaisesta teknisestä sahauskyvystä tukin käytön kasvu ei jää kiinni, sillä sahausmääriä pystytään Luonnonvarakeskuksen mukaan lisäämään yli neljänneksellä nykyisestä.

Mäntylankkujen vientiä saattaa helpottaa Venäjän ruplan vahvistuminen. Vahvistuneen valuuttakurssin kerrotaan jo tuoneen lisää ostosmatkailijoita Kaakkois-Suomeen, sahatavaramarkkinoilla kehitys puolestaan tasoittaa venäläisten mäntylankkujen hintakilpailuetua.

Venäläinen mäntysahatavara on suomalaislautojen kova kilpailija männyn päämarkkina-alueella Pohjois-Afrikassa. Venäjältä tuleva mänty on myös hidasteena suomalaismännyn viennille Kiinaan, joka on kuusen osalta noussut suomalaissahojen tärkeimmäksi vientikohteeksi.

MTK:n Järvisen neuvo metsänomistajille on, että leimikot eli hakattavaksi suunnitellut alueet kannattaa kilpailuttaa. Puunostajien tekemien tarjousten hintavertailussa on hyvä huomioida hakkuu kokonaisuutena.

”Yksittäiskantohinnan lisäksi puukaupan lopputulokseen vaikuttaa myös puiden katkonta.”

Alkuvuodesta uutisoidut maksuviivästykset yksityisten sahojen puukaupoissa eivät ole Järvisen mukaan nousseet viime aikoina huolenaiheeksi.

Puukauppa Puukauppa