Luvassa lämmin puukauppasyksy

Puunkäytön kasvu tuntuu havutukin hinnoissa oudon hyvin.

Syyskauden ennuste on, että metsissä tapahtuu. PH-Forest korjasi hiljattain leimikon Petäjävedellä. Tukit sahataan Juupajoella JPJ-Woodin sahalla. (Kuvaaja: Sami Karppinen)
Syyskauden ennuste on, että metsissä tapahtuu. PH-Forest korjasi hiljattain leimikon Petäjävedellä. Tukit sahataan Juupajoella JPJ-Woodin sahalla. (Kuvaaja: Sami Karppinen)

Sahauksessa eletään korkeasuhdannetta. Alkuvuonna sahattiin kahdeksan prosenttia viime vuotta enemmän. Lisäys oli lähes yksinomaan kuusta.

Jos suunta jatkuu, sahausmäärät saattavat yltää finanssikriisiä edeltäneelle, kymmenen vuoden takaiselle tasolle.

Myötätuuli näkyy myös havutukin kantohinnoissa. Etelä-Suomessa kuusitukilla käytiin kesän alussa 60 euron kuutiohinnassa ja mänty oli vain pari euroa perässä.

Sahojen kannalta kyse on muustakin kuin sahatavaran hyvästä menekistä. Sahojen piiristä muistutetaan, että tilanne on hyvä vain määrällisesti, ei hinnallisesti. Kuusisahatavaran vientihinta on vakaa ja mäntytavaran hinta on alkuvuoden aikana laskenut.

Tämän tästä tuodaan esille, että korkeasuhdanteessa sahurit pilaavat itse tuloksensa maksamalla tukista liikaa. Westas Oy:n toimitusjohtaja, Sahateollisuus ry:n hallituksen puheenjohtaja Pekka Kopra sanoo, että ”ei me niin tyhmiä liikemiehiä olla”.

Kantohintoja kuumentavat muut syyt, joita Kopra ei halua erityisemmin avata. Rivien välistä kuulee, että tukkia haluavat muutkin kuin tukin sahaajat.

”Ihme olisi, jos puunhinta ei nousisi, jos puun kokonaiskäyttö nousee miljoonia kuutiometrejä. Mielelläni olisin nähnyt, että kuitupuun hinta olisi korjaantunut, ei tukin.”

Koivukuidun ongelmat helpottavat

Metsänhoitoyhdistys Keski-Suomen johtaja Ilpo Pentinpuro sanoo puukaupan tunnelmia odottaviksi, mutta ennakoi puukauppasyksystä vilkasta.

”Kaikki puutavaralajit liikkuvat ja päätehakkuiden tukinhinnat ovat hyvällä tasolla. Koivukuitu oli keväällä ongelmallinen, mutta tilanne on helpottunut.”

Tarjonta saisi olla tukkivoittoisempaa. Kuusitukki on selvästi ykkösartikkeli, mutta myös mäntytukin kysyntä on vahvaa.

Männyn tilanne on mielenkiintoinen. Männyn päätehakkuiden hinnat ovat nousussa, vaikka mäntysahatavaran hinta on laskenut ja vientimäärät polkevat paikallaan.

Mäntysahureille jo viime vuosi oli vaikea. Vaikeimmassa tilanteessa ovat sahat, joilla männyn osuus on suuri, eli pohjoisen sahat. Kuusamolaisella Pölkyllä männyn osuus on 80 prosenttia.

”Tilanne on vähän vinksin vonksin, mutta kuitenkin hallittavissa”, toimitusjohtaja Jouko Virranniemi toteaa. ”Meidän ostotarpeet ovat normaalit.”

Julkaistu kokonaisuudessaan Metsälehdessä 14/2017

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Puukauppa Puukauppa

Kuvat