Luonnonsuojelu saa lisärahaa

Hallitusohjelmassa luonnonsuojeluun luvatut sata miljoonaa lisäeuroa katetaan osin valtion omaisuutta myyden – jos taloustilanne sallii.

Kun uuden hallituksen ohjelman kaikki lupaukset lasketaan yhteen, luonnonsuojelu on saamassa noin sata miljoonaa lisäeuroa vuodessa – ehkä. (Kuvaaja: Mikko Riikilä)
Kun uuden hallituksen ohjelman kaikki lupaukset lasketaan yhteen, luonnonsuojelu on saamassa noin sata miljoonaa lisäeuroa vuodessa – ehkä. (Kuvaaja: Mikko Riikilä)

Vastanimitetyn hallituksen ohjelmassa on luonnonsuojeluun luvattu sata miljoonaa euroa lisää. Summa koostuu vuosittaisista määrärahojen korotuksista ja osin kertaluontoisista eristä.

Koko neljän vuoden hallituskaudeksi on luvattu määrärahojen korotuksia vuositasolla 46 miljoonaa euroa, yhteensä 184 miljoonaa euroa. Tämä lienee kohtalaisen varmaa rahaa.

Elinympäristöjen parantamisen toimintaohjelman rahoitukseen on hallitusohjelmassa luvattu 72 miljoonaa euroa vuodessa seuraaville kolmelle vuodelle, yhteensä 216 miljoonaa. Se tulee, jos taloustilanne sallii – kyse on siis eräänlaisesta ”vappusatasesta”. Rahat on määrä kerätä valtion omaisuuden myynneistä.

Laskelma päätyy sataan miljoonaan, kun lasketaan yhteen 184 ja 216 miljoonaa ja jaetaan tulos neljällä vuodella.

Ympäristöministeriön ylijohtajan Ari Niirasen mukaan 46 miljoonan euron pysyvä määrärahojen korotus käytetään Metso-ohjelman tavoitteiden saavuttamiseen ja Metsähallituksen luontopalveluiden rahoituksen vahvistamiseen.

Viime vuosina Metso-ohjelmaan on käytetty yhteensä enintään 35 miljoonaa euroa. Se on koostunut ely-keskusten suojelurahoista ja Suomen metsäkeskuksen jakamista talousmetsien määräaikaisen suojelun korvauksista. Summaa on vuosittain katettu lisäbudjeteilla. Jatkossa kehysrahoitus on määrä nostaa tasolle, jota ei aina tarvitse tilkitä lisäbudjeteilla.

Metsähallituksen luontopalveluita on vuosittain rahoitettu 30 miljoonalla eurolla. Tätä on Niirasen mukaan tarkoitus nostaa ”merkittävästi”.

Luonnonsuojelun lisärahoitus on epävarmempi osa. 72 miljoonaa euroa kolmelle vuodelle on määrä käyttää muun muassa vapaaehtoiseen soiden suojeluun, soiden ennallistamiseen ja luonnonsuojelualueiden laajentamiseen.

Ympäristöministeriön Niirasen mielestä koko potti on hallitusohjelman mukaan tulossa sen käyttöön. Maa- ja metsätalousministeriössä tätä näkemystä ei täysin jaeta. Ylijohtaja Juha Niemelän näkemyksen mukaan hallitus ratkaisee, kuinka rahat jaetaan.

”Hallitus ratkaisee rahojen käytön, kun eri ministeriöiden tekemien budjettiesityksiä sovitetaan yhteen.”

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Luonto Luonto

Kuvat