Lisää monimuotoisuutta metsään

Metsämessuilla Tapion Lauri Saaristo kertoo, kuinka luonnonhoito onnistuu talousmetsissä.

Lauri Saaristo kertoo, että Monimetsä-hankkeessa etsitään uusia toimintatapoja, joiden avulla metsänomistajien omat luonnonhoitotavoitteet otetaan paremmin huomioon. (Kuvaaja: Else Kyhälä)
Lauri Saaristo kertoo, että Monimetsä-hankkeessa etsitään uusia toimintatapoja, joiden avulla metsänomistajien omat luonnonhoitotavoitteet otetaan paremmin huomioon. (Kuvaaja: Else Kyhälä)

Huomattava osa suomalaisista metsänomistajista haluaa vaalia luonnon monimuotoisuutta metsissään, muttei välttämättä tiedä miten. Ongelman ratkaisemiseksi on kehitetty Monimetsä-hanke, jossa metsäalan ammattilaiset selvittävät metsänomistajien talousmetsien luonnonhoitoon liittyviä toiveita ja sitä, kuinka niitä voi toteuttaa.

Aiheesta kuullaan myös Metsämessujen paneelikeskustelussa, jossa mukana on hankkeessa asiantuntijana oleva projektipäällikkö Lauri Saaristo Tapio Oy:stä.

”Metsäalan eri toimijoilla on nyt tahtoa panostaa siihen, että metsäluonnon monimuotoisuutta ja vesiensuojelua otetaan paremmin huomioon.”

Aihe on ajankohtainen juuri nyt, kun puulle on kysyntää ja hakkuumääriä ollaan kasvattamassa. Samalla on ymmärretty, että myös monimuotoisuudesta ja luonnonhoidosta on otettava lisää vastuuta.

Tarkistuslista käyttöön

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittama ja Suomen metsäkeskuksen johtama kolmivuotinen hanke on koko kotimaisen metsäsektorin yhteisponnistus. Lauri Saaristo kertoo, että tähän mennessä on hankittu tietoa siitä, mihin kannattaa panostaa, rakennettu työkaluja käytännön sovelluksia varten ja nyt on menossa kokeiluvaihe.

”Olemme luoneet luonnonhoidon tarkistuslistan, jonka avulla metsäammattilaiset voivat selvittää, haluaako metsänomistaja jättää puukaupan yhteydessä leimikkoonsa esimerkiksi laajemman suojavyöhykkeen, lahopökkelöitä, riistatiheikköjä tai tavallista enemmän säästöpuita.”

Tarkistuslista käydään läpi samalla, kun sovitaan hakkuista tai metsänhoitotöistä. Metsänomistajan toiveet välitetään edelleen hakkuukoneen kuljettajalle, joka pystyy jättämään jäljelle juuri metsänomistajan pyytämät kohteet.

Äkkiseltään tulee mieleen, että luonnon monimuotoisuuden vaaliminen tulisi metsänomistajalle kalliiksi ja vaivalloiseksi, mutta Saaristo kiistää ajatuksen.

Julkaistu kokonaisuudessaan Metsälehdessä 20/2017. Metsämessut 10.–12.11. Helsingin Messukeskuksessa.

Metsänhoito Metsänhoito