Laskua, pitoa vai nousua?

Tutkimuslaitoksen ja puunostajien näkemykset ensi vuoden kantohinnoista menevät eri suuntiin.

Vastaajasta riippuen ensi vuoden tukinhinnat joko pitävät tai luisuvat, mutta nousua ei ennakoi kukaan. Hakkuiden painottumisesta harvennuksiin ollaan yksimielisempiä. (Kuvaaja: Sami Karppinen)
Vastaajasta riippuen ensi vuoden tukinhinnat joko pitävät tai luisuvat, mutta nousua ei ennakoi kukaan. Hakkuiden painottumisesta harvennuksiin ollaan yksimielisempiä. (Kuvaaja: Sami Karppinen)

Pellervon taloustutkimus PTT ennusti hiljattain, että sahatavaran vientimäärien laskusta huolimatta havutukkien keskihinta pysyy ensi vuonna jokseenkin ennallaan. Se tarkoittaa sahoille tiukempia aikoja, koska raaka-aineen ja lopputuotteen hintasuhde heikkenee.

Sahateollisuus ry:n hallituksen puheenjohtaja, Westaksen toimitusjohtaja Pekka Kopra näkee kuitenkin, että tukin hinnan on joustettava markkinan mukana. Hän ihmetteleekin, mihin näkemys tukin hintapidosta perustuu.

”Tukin hinta on laskussa, sahureiden näkökulmasta tuskallisen hitaasti, mutta kuitenkin.”

Harvennustukki ei ilahduta

Sellun hyvän menekin vuoksi puukauppa painottuu harvennuksiin, mikä vääjäämättä nostaa myös harvennustukin osuutta.

Nopeasti ajatellen sahureiden pitäisi olla tyytyväisiä, sillä harvennustukki on päätehakkuutukkia halvempaa. Kopran mukaan harvennustukki ei sahan kannalta kuitenkaan ole sitä. Sahoille harvennusten pieniläpimittaiset, latvastaan 15–20 senttimetrin tukit ovat niitä vähiten haluttuja.

”Ne ovat sahoille kannattamattomimpia, sillä niissä ostetaan pientä puuta järeän tukin hinnalla.”

Harvennustukin hintaetu katoaa moneen eri tekijään, joista korkeampi puunkorjuukustannus on yksi. Pienistä tukeista tulee lisäksi suhteessa enemmän vajaasärmäistä pintalautaa, joka pitää myydä pienellä katteella, eikä varsinaista oksatonta tyvitukkia ole ollenkaan.

”Pienemmän tukin sahaamisessa tuotantokustannukset ovat suuremmat, koska tuuttiin laitetusta tukista tulee vähemmän tavaraa. Pintalaudan hinta ei aina kata edes raaka-ainekustannusta.”

Tuutti tarkoittaa tässä tapauksessa tuotantolinjaa.

Pienistä tukeista tulee suhteellisesti enemmän sivutuotehaketta. Vaikka sivutuotteiden hinta on nousussa, Kopra muistuttaa, että se on kuitenkin raaka-aineen eli tukin hintaa alempi.

”Hakkeen hinta kiintokuutiolle on alle viidenkympin, joten saha on maksanut siitä ensin enemmän.”

Ensi vuonna harvennetaan

Myös tämän lehden sivulla kolme uutisoitu Luken tuore suhdannekatsaus ennakoi laskua sekä tukille että sahatavaran vientihintoihin.

PTT:n tutkimusjohtaja Paula Horne korostaa, että näkemys kantohintojen pidosta koskee nimenomaan tukkien keskihintoja.

”Päätehakkuutukkien hinnoissa on laskupainetta, mutta harvennustukissa taas nostetta. Ennusteemme mukaan sahatavaran vientihinta pysyttelee ensi vuonna tämän vuoden tasolla, joten tukin hinnan laskupaineet vähenevät.”

Kuitupuun hintaan PTT ennustaa lievää nousua. Maailmantalouden epävarmuuksista huolimatta sellun hintaa ylläpitää se, että maailmalle ei ole ensi vuonna tulossa uutta sellukapasiteettia.

Julkaistu kokonaisuudessaan Metsälehdessä 19/2019

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Puukauppa Puukauppa

Kuvat