Koivutukilla hyvä kysyntä – teollisuus kaavailee ostoalueen laajentamista pitemmälle pohjoiseen

Nykyisin ostoalueen pohjoisraja on Pohjois-Pohjanmaan eteläosissa Kalajoen ja Pyhäjoen latvavesien alueella.

Tällä hetkellä koivutukin takia ei hoitotöitä kannata pohjoisessa tehdä, koska siitä ei saa kuitupuuta korkeampaa hintaa. (Kuva: Mikko Häyrynen)
Tällä hetkellä koivutukin takia ei hoitotöitä kannata pohjoisessa tehdä, koska siitä ei saa kuitupuuta korkeampaa hintaa. (Kuva: Mikko Häyrynen)

Venäläisen koivuvanerin häviäminen Euroopan markkinoilta on tuonut koivutukille kysyntäpiikin. Tämä on nostanut hintoja, mutta myös saanut metsäteollisuuden tarkastelemaan hankintarajaa.

Metsälehden saamien tietojen mukaan ainakin yksi metsäfirma suunnittelee koivutukin hankinta-alueen pohjoisrajan siirtoa. Nykyisin ostoalueen pohjoisraja on Pohjois-Pohjanmaan eteläosissa Kalajoen ja Pyhäjoen latvavesien alueella.

Pohjoisimmat koivutukkia käyttävät laitokset ovat Metsä Groupin Suolahden vaneritehdas Äänekoskella ja Haka-Woodin koivusaha Viitasaarella.

Syyt ovat sekä metsä- että markkinalähtöisiä. Ilmastonmuutokseen ja etenkin kirjanpainajatuhoihin varautuminen edellyttää lehtisekapuustoa myös Pohjois-Suomessa. Pohjois-Pohjanmaalla on runsaasti turvemaita, joilla jatkuvapeitteinen metsänkasvatus ja luontainen uudistaminen yleistyvät. Kannattavuutta parantaisi, jos koivuverhopuustolla olisi edes pikkutukin hinta.

1970-luvulta peräisin olevat rauduskoivuistutukset ovat osoittaneet, että laadukkaan rauduskoivun kasvattaminen on maakunnassa mahdollista. Myös hieskoivu varttuu tukkimittaan, tosin runkomuodoltaan ei yhtä laadukkaana ja tukkisaanto on pienempi.

Kielteisen kehän kirous

Hankinta-alueen laajentamiseen on siis painetta, mutta nykytilanne on kuitenkin kehä: Koivutukkia ei kannata ostaa, koska erät ovat pieniä. Toisaalta koivutukin hyväksi ei kannata tehdä hoitotoimia, koska siitä ei saa kuitupuuta korkeampaa hintaa.

Koivutukin hakkuumäärät ovat olleet vaatimattomia, kahtena edellisvuotena Pohjois-Pohjanmaalla 9 000–10 100 kuutiota ja Kainuussa 1 900–4 200 kuutiota.

Jotta kielteisestä kehästä päästään irti, tarvitaan markkinat käynnistävää työntöä. Ainakin teoriassa korjuupotentiaalia on huomattavasti suurempiin määriin, sillä VMI:n mukaan koivutukin suurin ylläpidettävissä oleva hakkuumahdollisuus on Pohjois-Pohjanmaalla 37 000 ja Kainuussa 45 000 kuutiota. Lapissa koivutukkia voi korjata vain vähän, 5 000 kuutiota.

Tukkia vain yksittäisillä kohteilla

Metsänhoitoyhdistys Oulun seudun toiminnanjohtaja Tapio Kylmänen kertoo, että pienille koivutukkierille on jonkin verran kysyntää Oulun alueella. Hän ei kuitenkaan usko, että koivutukista tulisi aitoa markkinapuutavaralajia ainakaan lähitulevaisuudessa muuta kuin yksittäisillä kohteilla.

”Tilanne tällä korkeudella on sellainen, että tukin laadun täyttävää koivua ei tahdo olla. Koivut ovat pääasiassa hieskoivua, ja sen laatuhan on mitä sattuu”, Kylmänen sanoo.

Istutettuja rauduskoivikoita on ylipäätään vähän. Lisäksi ne ovat pienialaisia eivätkä ole vielä varttuneet tukkikokoon, joten tukkikertymät ovat pieniä.

”Koivutukkia on vaikea ottaa erilleen, koska kannattavia määriä ei kerry. Hoitotoimilla kertymää voi toki lisätä.”

 

Puukauppa Puukauppa