Kohti uutta ennätysvuotta

Puun kysyntä kasvaa, mutta niin kasvaa myös puun tarjonta. Ensi vuoden puukauppoja voi vilkastaa maanviljelijöiden huono satokausi.

Tänä vuonna havupuiden kantohinnat olivat syksyyn tultaessa muutaman prosentin nousussa. Juuassa Pohjois-Karjalassa oli joulukuun puolessa välissä käynnissä männikön hakkuu. (Kuvaaja: Johanna Kokkola)
Tänä vuonna havupuiden kantohinnat olivat syksyyn tultaessa muutaman prosentin nousussa. Juuassa Pohjois-Karjalassa oli joulukuun puolessa välissä käynnissä männikön hakkuu. (Kuvaaja: Johanna Kokkola)

Hakkuumäärät kolkuttelevat tänä vuonna ennätyslukemia, mutta ensi vuodeksi metsiin odotetaan vieläkin vilkkaampaa myllerrystä. Puun hintoihin hakkuulisäyksen ei kuitenkaan ennakoida tuovan suurta nousupiikkiä.

Hintakehitykseen vaikuttaa muun muassa metsätuotteiden menekki maailmalla.

”Sahatavaran tai muidenkaan metsäteollisuustuotteiden hintoihin ei ennusteta suurta nousua. Tämä näkyy hintakehityksessä myös puumarkkinoilla”, kertoo Luonnonvarakeskuksen (Luke) tutkija Jussi Leppänen.

Pellervon taloustutkimus (PTT) arvioi havupuiden kantohintojen nousevan ensi vuonna muutamalla prosentilla. Luke on odotuksissaan maltillisempi.

Luken ennusteen mukaan ainoastaan männyn kantohinnat nousevat, kuusen pysyvät samalla tasolla ja koivun kantohinnat hieman jopa laskevat.

Vuodenaikainen vaihtelu vähentynyt

Leppäsen mukaan puun hinnat ovat pysyneet jo yli viiden vuoden ajan hyvin tasaisina. Vaikka puun kysyntä on lisääntynyt, myös puun tarjonta on kasvanut.

Syitä tarjonnan lisääntymiseen on useita. Tasaisiin hintoihin tottuneet metsänomistajat eivät pihtaa puukauppojen tekoa parempien hintojen toivossa, joten puuta päätyy myyntiin jatkuvana virtana.

”Iso tekijä on myös vuodensisäisen puunhintavaihtelun pieneneminen. Talvi- ja kesäleimikoita ostetaan suurin piirtein samoilla hinnoilla”, Leppänen sanoo.

Koska talvihakkuukohteista on ollut ylitarjontaa, niiden käyminen kaupaksi lisää liikkeelle lähtevän puun määrää ilman, että kysynnän paraneminen näkyy suuresti hinnoissa. Puun lisääntyvään kysyntään löytyy täytettä myös männiköiden harvennusrästeistä.

Ensi vuonna puukauppoja voivat vilkastaa tämän vuoden sääolosuhteet.

”Maanviljelijöillä oli huono satovuosi etenkin Sisä-Suomen metsäalueilla. Huonoa tilannetta voidaan paikata puunmyynnillä”, Leppänen sanoo.

Monta muutosta taustalla

Jatkossa puun tarjontaa tullevat lisäämään verotusmuutokset eli yrittäjä- ja metsälahjavähennykset. Omalta osaltaan puumarkkinoihin on voinut vaikuttaa metsälain muutaman vuoden takainen uudistus, joka on monipuolistanut hakkuutapoja.

”Metsävarat kasvavat koko ajan, mikä lisää hakkuumahdollisuuksia. Moni asia siis selittää hakkuiden lisääntymistä, vaikka puun hinnat eivät merkittävästi nousekaan”, Leppänen toteaa.

Tänä vuonna niin havutukkien kuin havukuitupuun hinnat ovat todennäköisesti nousseet muutamilla prosenteilla. Leppäsen mukaan päätehakkuiden määrä on viime aikoina kasvanut.

”Päätehakkuiden kasvun myötä lisääntyy etenkin tukkipuun määrä.”

Luke ennustaa, että myös ensi vuoden hakkuulisäyksestä pääosa kohdistuu tukkipuuhun. Lisääntyvät tukkipuuhakkuut tuovat lisää puuta niin sahoille kuin sellutehtaille, sillä sahoilla syntyvä hake kelpaa sellukattiloihin. Sahahake pienentää osaltaan kuitupuun kasvavaa hakkuutarvetta.

Leppäsen mukaan ennakoimattomia muutoksia puumarkkinoille voi ensi vuonna aiheuttaa yleisen taloustilanteen kehitys. Metsätuotteiden kasvavista markkinoista esimerkiksi Kiinan talouden käänteitä on vaikea ennakoida.

Myös sää voi tuoda oman mausteensa puumarkkinoille. Tästä on osoituksena korjuuolojen huononeminen tämän syksyn runsaiden sateiden vuoksi.

”Esimerkiksi kuusitukin viimeisin hinnannousu tältä syksyltä on peräisin korjuuolosuhteista. Tietysti myös kuusisahatavaran vienti Kiinaan on pitänyt kuusen kysynnän korkeana”, Leppänen sanoo.

Julkaistu Metsälehdessä 23/2017

Puukauppa Puukauppa