Tuholähde vai ei? Suojelualueet ja kirjanpainaja puhuttavat Jyväskylässä

Perusuomalaiset tarkastelisivat suojelualueita kriittisesti hyönteistuhojen uhatessa puustoa. Vihreissä ajatus ei innosta.

Kirjanpainajat ovat kurittaneet Jyväskylän kaupungin järeitä kuusikoita, joista osa sijaitsee suojelualueilla tai virkistys- ja ulkoilumetsissä. (Kuva: Sami Karppinen)
Kirjanpainajat ovat kurittaneet Jyväskylän kaupungin järeitä kuusikoita, joista osa sijaitsee suojelualueilla tai virkistys- ja ulkoilumetsissä. (Kuva: Sami Karppinen)

Jyväskylän metsien kirjanpainajatilanne on herättänyt keskustelua kaupungin päättäjien keskuudessa Metsälehden uutisoitua aiheesta (Metsälehti 19/2023). Jyväskylän kaupunki omistaa metsää 9 000 hehtaaria, josta noin 6 000 hehtaaria on päätehakkuuikäisiä tai varttuneita kuusivaltaisia metsiä, joiden katsotaan olevan kirjanpainajatuhoille alttiita.

Hyönteistuhot ovat kiihtyneet kuluvana vuonna eri puolella kaupunkia, erityisesti Laajavuoren ja Roninmäen alueilla.

Perussuomalaisten Joni Parkkonen esitti kaupunginhallituksen kokouksessa 9. marraskuuta talousarvioon tekstilisäystä, jonka mukaan kaupungin tulisi purkaa omistamiensa metsien suojelua niin, että vain erityisen arvokkaiden alueiden suojelu jatkuu. Samalla tuhoutumisvaarassa olevan puuston myyntiä tulisi nopeuttaa. Esitys kaatui kuitenkin hallituksen äänestyksessä äänin 10–3.

”Mielestämme potentiaaliset tuhoalueet kannattaisi ottaa hyötykäyttöön. Tässä tilanteessa puut voitaisiin ennemmin myydä, kun ne vielä ovat terveitä ja niistä saa rahaa, kuin antaa niiden kuolla pystyyn”, Parkkonen perustelee.

Parkkosen mukaan perussuomalaiset näkee, että kaupungin metsiä voitaisiin ylipäätään hyödyntää taloudellisesti nykyistä enemmän.

”Vaikka esitys kaatui hallituksessa, niin keräämme lisää faktoja ja nostamme asian uudestaan esiin kuun lopussa valtuuston kokouksessa. Keskustelua on syytä jatkaa, sillä valtuuston tekemä linjanveto asiaan on nyt välttämätöntä”, Parkkonen sanoo.

Ei tulotavoitetta, ei ongelmaa

Vihreiden valtuustoryhmän 1. varapuheenjohtaja ja kaupunkirakennelautakunnan jäsen Ilona Helle ei näe tarvetta muuttaa suojelualueisiin tehtyjä lin­jauksia.

”Kaupungin suojelualueverkosto on hiljattain ollut kommentoitavissa ja vahvistettu. Kaupungin metsäohjelman tavoitteet ohjaavat metsien käyttöä metsätuho- ja luonnonsuojelulaki huomioiden”, Helle toteaa.

Kirjanpainajatuhojen lisääntymisen kaupungin metsissä biologina työskentelevä Helle on kuitenkin havainnut.

”Ulkoilu- ja virkistysmetsille sekä lähimetsille ei ole asetettu tulotavoitteita, joten siinä mielessä en näe kirjanpainajatuhoja ongelmana. Mieluummin näen lähimetsät lahopuuta sisältävinä monimuotoisina metsinä kuin avohakkuin käsiteltyinä. Toki turvallisuudesta pitää reittien varrella pitää huolta.”

Talousmetsien osalta Helle suhtautuu kirjanpainajatuhoihin varautumiseen joustavammin.

”Kaupungin talousmetsissä voidaan mielestäni tehdä tarvittaessa ennakoivia hakkuita, jos niillä edistetään metsien terveyttä.”

Metsänhoito Metsänhoito