Ilmastotyön voi aloittaa turvemailta

Metsänomistajan ilmastoneuvot: vältä ojien kaivelua, uudista metsä viiveittä ja harkitse lannoittamista, sanoo Raisa Mäkipää Lukesta.

Luken tutkimusprofessori Raisa Mäkipää esitteli torstaina tuoreen raportin maankäytön ilmastovaikutuksista. Metsien käsittely kuuluu maankäyttöön. (Kuvaaja: Seppo Samuli)
Luken tutkimusprofessori Raisa Mäkipää esitteli torstaina tuoreen raportin maankäytön ilmastovaikutuksista. Metsien käsittely kuuluu maankäyttöön. (Kuvaaja: Seppo Samuli)

Tuoreen ilmastoraportin mukaan metsissä pitää tehdä ilmastotoimia ja heti. Miksi?

Toimilla sekä hillitään ilmastonmuutosta että sopeudutaan sen vaikutuksiin, kuten lisääntyviin riskeihin. Metsissä riskejä ovat esimerkiksi myrskytuhot, hankalat keliolosuhteet roudattoman kauden pidentyessä, tuhohyönteiskantojen kasvu ja sienitautien lisääntyminen.

Millaisissa metsissä ilmastoasiat kannattaa erityisesti huomioida?

Kannattaa aloittaa turvemailla (ojitetut suot) kasvavista metsistä. Elinvoimaiset, hyväkasvuiset metsät ovat hyvä hiilinielu, joten puuston kasvua parantavat ja ravinne-epätasapainoa korjaavat lannoitukset kannattaa toteuttaa. Turvemaametsiä ei pidä raivata pelloiksi. Parhaillaan tutkitaan, voiko turvemaametsän jatkuva kasvatus vähentää turpeen kasvihuonekaasupäästöjä.

Miten metsänomistaja voi hillitä ilmastonmuutosta?

Ilmastonmuutosta hillitseviä toimia ovat muun muassa metsäpaloriskin hallinta, metsätalouskäytössä olevien ojitettujen soiden turvekerroksen säästäminen tarpeettomia ojituksia välttäen, metsän ripeä uudistaminen päätehakkuun jälkeen, turvemaametsien ravinne-epätasapainon korjaaminen tuhkalannoituksin, säästöpuiden jättäminen ja metsässä olevan lahopuun säästäminen. Metsään jätetyssä rungossa hiili säilyy pitkään, koska hajoaminen on hidasta. Useimmat näistä toimista parantavat myös metsätalouden taloudellista kannattavuutta.

Miten metsänomistaja voi sopeutua ilmastonmuutokseen?

Juurikäävän torjunnasta tulee huolehtia myös alueilla, joilla se ei vielä ole ongelma. Hakkuualat tulee suunnitella niin, että puunkaadolla ei luoda myrskytuhoille alttiita metsäkuvioita. Kannattaa suosia sekametsiä ja hankkia metsälle vakuutusturva.

Metsänomistus Metsänomistus

Keskustelut