Ilmasto edellä eduskuntavaaleihin

Ilmastoasioiden lisäksi muun muassa metsäverot ja puurakentaminen puhuttavat.

  Piirros: Timo Toivanen
Piirros: Timo Toivanen

Yksi teema nousee yli muiden, kun puolueet linjaavat metsänäkemyksiään kevään eduskuntavaalien alla: ilmastonmuutos ja metsien rooli sen torjunnassa. Puolueiden vaaliohjelmat vilisevät hiilinieluja, hiilivarastoja, hiilen sidontaa ja hiilineutraalia Suomea. Sen lisäksi halutaan ensiharvennukset kuntoon, lisää puurakentamista ja tukea metsän kiertoajan pidentämiseen.

Mihin sopivaa puoluetta etsivän metsänomistajan kannattaa kiinnittää huomiota?

”Kannattaa selvittää, miten puolue suhtautuu yksityisomaisuuden suojaan, metsien käyttöön puuntuotannossa ja muissa tarkoituksissa sekä metsiin kohdistuvaan verotukseen ja valtion tukiin. Nämä ovat ne asiat, joissa poliitikoilla on päätäntävaltaa”, sanoo Luonnonvarakeskuksen tutkija Jussi Leppänen.

Kiertoajat pidemmiksi

Keskustan vaaliohjelman mukaan kestävä metsänhoito on parasta ilmastotyötä. Hiilinieluja tulee kasvattaa metsittämällä käytöstä poistettuja turvesoita ja viljelystä poistettuja peltoja. Myös ensiharvennukset pitää hoitaa kuntoon.

”Keskustan linjaus on saada metsiin lisää kasvua ja hyödyntää sitä”, sanoo keskustan kansanedustaja Anne Kalmari.

Kokoomuksen mielestä metsänhoidon menetelmiä tulee monipuolistaa niin, että ne huomioivat nykyistä paremmin tavoitteen kasvattaa metsiin sitoutuvan hiilen määrää. Käytännössä tämä voisi tarkoittaa kiertoaikojen pidentämistä.

Julkisuudessa on ollut esillä, pitäisikö metsänomistajille maksaa kiertoajan pidentämisestä. Kokoomuksen kansanedustaja Susanna Koski suhtautuu siihen varauksella.

”Puumarkkinoiden tulisi toimia niin, että metsänomistajilla on kannusteet hoitaa metsiään hyvin ja ylläpitää järkeviä kiertoaikoja”, hän sanoo.

Verotus kuntoon

Sosiaalidemokraattien vaalitavoitteena on pidentää metsien kiertoaikaa metsänomistajille suunnattujen taloudellisten kannustimien avulla. Puolue myös uudistaisi metsänhoidon suosituksia ja edistäisi jatkuvaa kasvatusta.

SDP:n kansanedustaja Harry Wallin uudistaisi myös metsäverotusta.

”Nykyinen verotus ei kannusta metsän hoitoon eikä myyntiin, vaan niitä verotetaan, jotka myyvät metsäänsä.”

Myös sinisten kansanedustaja Kari Kulmala uudistaisi metsäverotusta.

”Metsäverot tulee maksaa siihen kuntaan, jossa metsät sijaitsevat.”

Irti avohakkuista

Vihreiden tavoitteena on edistää yksityismetsissä muun muassa jatkuvaa kasvatusta, ja valtion omistamat vanhat metsät puolue muuttaisi suojelualueiksi. Avohakkuista puolue luopuisi turvemailla ja mahdollisuuksien mukaan myös valtion metsissä.

”Avohakkuu ei nykytiedon mukaan ole hiilensidonnan kannalta järkevä toimenpide. Totaalikieltoon ei kuitenkaan ole syytä mennä”, sanoo vihreiden kansanedustaja Hanna Halmeenpää.

Julkaistu kokonaisuudessaan Metsälehdessä 4/2019.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänomistus Metsänomistus