Hyvinvoiva juuristo takaa kasvun

Kymmenen vuoden ikäisten männyntaimien kokonaismassasta noin neljännes on juuristoa, tietää Helsingin yliopiston professori Heljä-Sisko Helmisaari.

juuristo
Metsälehden toimittaja Sami Karppinen kaivoi tätä artikkelia varten maasta juurineen noin kymmenvuotiaan männyntaimen, pesi sen juuret ja kuvasi ne. (Kuvaaja: Sami Karppinen)

1. Mitä taimen juuristossa tapahtuu istutuksen jälkeen?

Kun taimi kasvaa, myös sen juuristo kasvaa. Suhteessa puun kokonaismassaan juuriston koko kuitenkin pienenee puuston vanhetessa. Kymmenen vuoden ikäisten männyntaimien kokonaismassasta noin neljännes on juuristoa.

Vettä ja ravinteita puussa kuljettavat kuljetusjuuret ja niitä maasta ottavat ohut- eli hienojuuret erottuvat jo aivan pienillä taimilla. Hienojuuria syntyy ja kuolee nopeasti, niiden elinikä on alle kaksi vuotta.

Se, miten laajalle alueelle taimi ulottaa juurensa, riippuu pitkälti maaperästä. Mitä kivisempi maaperä on, sitä pienemmässä tilassa juuret joutuvat kasvamaan.

Kuusi kasvattaa juurensa alusta asti lähemmäs maanpintaa kuin mänty ja koivu. Jo muutaman metrin mittaisten koivuntaimien juuret ulottuvat selvästi syvemmälle kuin samanikäisten kuusentaimien, joten kuusi ja koivu eivät välttämättä kilpaile samoista ravinteista

2. Miten taimikonhoito vaikuttaa taimen juuristoon?

Taimikonhoito luo juuristolle lisää kasvutilaa. Usein ajatellaan, että taimien kasvu paranee, kun ne saavat lisää valoa. Kyse on kuitenkin myös vedestä ja ravinteista. Taimikonhoidon jälkeen juurille on tarjolla enemmän vettä ja ravinteita, kun kilpailevaa puustoa on kaadettu. Maahan kaadetusta vesakosta vapautuu lisäksi hiljalleen ravinteita kasvatettavien taimien käyttöön.

3. Onko juurten kannalta merkitystä, tehdäänkö taimikonhoito käsin vai koneellisesti?

Tästä ei ole vielä tutkimustuloksia. Kuusentaimien juuret vaurioituvat herkästi, jos niiden yli ajetaan. Tämä heikentää juurten nestevirtauksia, mikä puolestaan hidastaa taimien kasvua.

4. Miten suuri merkitys juurilla on taimelle?

Hyvinvoiva juuristo on taimen elinehto. Taimi kuolee, ellei se saa vettä ja ravinteita. Veden ja ravinteiden puute vaivaa taimia selvästi useammin kuin valon puute. Juuret tietenkin myös kiinnittävät taimen maahan ja pitävät sen pystyssä.

5. Tunnetaanko juuret riittävän hyvin?

Juuria ja yleensäkin maaperän eliöstöä on ryhdytty viime vuosina tutkimaan aiempaa enemmän. Ne tunnetaan yhä paremmin, mutta avoimia kysymyksiä on yhä paljon. Taimien osalta juuria on tutkittu varsinkin taimien varastointiin ja istutukseen liittyen. Maastossa tehtäviä kenttätutkimuksia on tehty vähemmän, sillä ne ovat työläitä, aikaa vieviä ja siten kalliita. Kenttätutkimus on kuitenkin tärkeää, sillä juurista ei ole vielä niin paljon tutkimusaineistoja, että kysymyksiä voitaisiin ratkaista pelkästään mallintamalla.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänhoito Metsänhoito