Hyvä uutinen: Lumituhopuu ei houkuta kirjanpainajaa, mutta kylläkin kirjanpainajia syövää suurahmattia

Lumituho ei lisää metsän hyönteistuhoriskiä. Lumen murtamat rungot ovat hitaasti heikentyvää puuta, jossa viihtyvät kirjanpainajan vihollislajit.

Lumituhossa kuusen tai männyn runko katkeaa oksille kertyneen lumen painosta ja puun latvus tippuu maahan. (Kuva: Sami Karppinen)
Lumituhossa kuusen tai männyn runko katkeaa oksille kertyneen lumen painosta ja puun latvus tippuu maahan. (Kuva: Sami Karppinen)

Metsän keskellä sijaitsevat lumituhopuut eivät lisää ympäröivän puuston hyönteistuhoriskiä. Päinvastoin lumen murtamista puista kehittyy metsän terveydelle hyödyllistä lahopuustoa.

Lumen painosta katkenneet kuusi- ja mäntyrungot ovat hitaasti kuolevaa puuta, jossa viihtyy metsälajiston tasapainolle tärkeitä petohyönteisiä.

”Lumituhopuut ovat täydellisiä elinympäristöjä näille lajeille”, kertoo Luonnonvarakeskuksen (Luke) tutkimuspäällikkö Markus Melin.

Petohyönteisten läsnäolo metsässä hillitsee tuholaislajien, kuten kirjanpainajan, lisääntymistä. Jotkin pedoista ovat todellisia ahmatteja.

Esimerkiksi muurahaiskuoriainen voi aiheuttaa jopa 60 prosenttisen kuolleisuuden kirjanpainajakannassa, Melin kertoo.

Muurahaiskuoriainen on varsinainen ahmatti popsimaan kirjanpainajia. Metsän terveyspoliiseina toimivia petohyönteisiä elää niin lumituhon kärsineissä kuusissa kuin männyissä. (Kuva: Markus Melin)

Pahin puuntappaja puuttuu

Lumituhossa kuusen tai männyn runko katkeaa oksille kertyneen lumen painosta ja puun latvus tippuu maahan. Maahan putoava latva kuivuu äkkiä ja siihen iskeytyy oma hyönteislajistonsa. Pystyyn jäävä puun tyvi voi kuolla samana vuonna tai vasta viidessä vuodessa.

Melinin vetämä tutkimusryhmä on kuorinut lumituhopuita ja määrittänyt, mitä hyönteislajeja puihin on iskeytynyt. Tutkimuksen aineistona ovat yli 15 senttiä paksut lumen vaurioittamat kuuset ja männyt.

Loppusuoralla olevassa tutkimusprojektissa eri hyönteislajeja on tunnistettu jo 75 kappaletta. Kuusia joukolla tuhoava kirjanpainaja ei ole ollut yhdessäkään löydöksessä hallitsevin laji.

”Lumituhot tapahtuvat yleensä alueilla, jotka eivät ole kirjanpainajille houkuttelevinta maastoa”, Melin sanoo.

Lumen murtamat puut sijaitsevat tavallisesti korkeilla rinteillä ja metsän keskellä: lämpöolosuhteet ovat siellä kirjanpainajien lisääntymiselle paljon huonommat verrattuna paahteisessa hakkuuaukon reunassa makaavaan tuulen kaatamaan kuusirunkoon.

Kun kirjanpainajien aggressiivinen hyökkäys ei kuivata lumituhopuita nopeasti, rungoista kehittyy hitaasti heikentyvää puuta, joka on mieluista monelle harvinaisemmalle hyönteislajille.

Lumi on Suomen metsien yleisin tuhonaiheuttaja, joten lumi luo vuosittain paljon eriasteisesti lahoavaa puuta, jota kannattaa metsiin säästää.

Myös muurahaiskuoriaisen toukat syövät tuholaisia. Toukka voi olla sininen tai punainen. (Kuva: Markus Melin)

 

Kommentti:

Katetta lupauksille ja tiekartoille

Lumituhopuiden ja niissä viihtyvien petohyönteisten säästäminen metsään voi auttaa hillitsemään kirjanpainajakantaa keskimääräisessä tilanteessa. Petohyönteiset pitävät tuhohyönteisten niin sanottua taustakantaa kurissa.

Jos myrsky kaataa kuusikkoa laajalti ja kesä on kuuma, luontokaan ei ehdi avuksi. Nopeasti puihin iskevät kirjanpainajat ja muut kaarnakuoriaiset juhlivat joka tapauksessa.

Lumituhotutkimuksen tulos osoittaa silti, että metsäammattilaiset ja metsänomistajat ovat osasyyllisiä metsien kasvaviin hyönteistuhoihin. Kuolleet puut on kerätty metsistä pois niin tarkasti, että lahopuustoa on talousmetsissä yhä vähän. Kirjanpainajilla on ollut liian vapaat olot mellastaa, kun metsätalouden toimet ovat kurittaneet kaarnakuoriaisten luontaisia vihollisia.

Metsäteollisuuden julkaisemassa tuoreessa monimuotoisuuskartassa todetaan, että lahopuun määrän ja laadun lisäämisestä hyötyvät tuhannet lahopuusta riippuvaiset lajit. Lumituhopuiden jättäminen säästölahopuiksi on oiva paikka metsäteollisuuden lunastaa kuuluvan rummunpärinän säestyksellä annettuja lupauksiaan käytännössä.

Teollisuuden tekemissä puukauppatarjouksissa ei pidä olla tarjousriviä kuolleiden maapuiden, pystykuivien tai muun lahopuuston keräämisestä energiapuuksi. Juurikäävän lahottamat kuusentyvet lienevät tästä ainoa poikkeus.

Metsänomistaja, joka myy metsäluonnolle hyödyllistä lahopuuta energiapuuksi, tekee hallaa oman metsänsä terveydelle ja sitä myöten pitkässä juoksussa omalle lompakolleen. Lämpenevän ilmaston villitessä tuhohyönteiskantoja tappiota tulee todennäköisesti paljon enemmän kuin mitä energiapuuksi myydyistä lahorungoista nyt kilahtaa euroina puukauppatilille.

 

Metsänhoito Metsänhoito