Hirvestys kaipaa hiomista

Kemera tai vastaava kannustinjärjestelmä tarvitaan jatkossakin, sanoo metsäministeri Jari Leppä.

Kansallisen metsästrategian tavoitteena on hakkuiden lisääminen 15 miljoonalla kuutiolla vuodessa. Jari Lepän mukaan väite, että hakkuita lisätään energian tuotannon vuoksi, on väärä. (Kuvaaja: Seppo Samuli)
Kansallisen metsästrategian tavoitteena on hakkuiden lisääminen 15 miljoonalla kuutiolla vuodessa. Jari Lepän mukaan väite, että hakkuita lisätään energian tuotannon vuoksi, on väärä. (Kuvaaja: Seppo Samuli)

Metsänomistajilta on kantautunut viime aikoina entistä enemmän havaintoja hirvien aiheuttamien metsätuhojen ja hirvien määrän kasvusta metsissä. Tämän on vahvistanut myös Luonnonvarakeskus (Luke), jonka mukaan hirvikanta on monin paikoin aiemmin arvioitua korkeampi.

Kuva hirvikannan tilasta on välittynyt ministeriöön asti.

”Oma käsitykseni niiltä alueilta, joilla itse liikun, on, että hirvikanta on kasvussa”, kertoo tuore keskustalainen maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä.

Leppä myöntää, että hirvikannan säätelyjärjestelmä kaipaa hiomista.

”Hirvikantaa pitää säädellä niin, ettei tule jatkuvia metsätuhoja. Hirviä ei saa olla liikaa.”

80 miljoonaa kuutiota

Lepästä tuli maa- ja metsätalousministeri toukokuussa, kun hallitus lisäsi ministerien määrää. Entiselle maa- ja metsätalousministerille Kimmo Tiilikaiselle (kesk.) jäivät ympäristö-, energia- ja asuntoasiat.

Jari Lepän mukaan tehtävänjako on erittäin luonteva, sillä ilmasto- ja hiilinielukeskustelu tekee metsien käytöstä yhä kansainvälisemmän kysymyksen, mikä lisää ilmastoasioista vastaavan Kimmo Tiilikaisen tehtävätaakkaa.

Metsä-Suomen edunvalvonta on Lepän mukaan molempien ministerien ydintehtäviä.

”Keskeisin asia on, että metsien kestävä käyttö saa jatkua.”

Lepän mukaan Suomella ei ole varaa olla käyttämättä metsää ilmaston, talouden eikä kestävyydenkään näkökulmasta.

”Vaikka hakkuita lisätään, metsien kasvu lisääntyy koko ajan. Ja kasvun vuoksi metsiä on mahdollista käyttää enemmän. Se on hallituksen yksimielinen kanta.”

Luken tuore ennuste kertoo, että markkinahakkuut voivat nousta tänä vuonna uuteen ennätykseen, yli 63 miljoonaan kuutiometriin. Lepän mukaan kasvun varaa on vielä.

”Metsästrategian mukainen vuosittainen 80 miljoonan kuution hakkuumäärä on relevantti metsänkäyttöluku.”

Tukijärjestelmä tarpeen

Ministeriössä on jo käynnistetty mietinnät, mitä tapahtuu, kun metsätalouden nykyinen kemeratukilaki päättyy vuonna 2020. Leppä, joka oli ennen ministerinpestiään eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunnan jäsen ja puheenjohtaja yli 10 vuotta, ei lämpene ehdotuksille tukijärjestelmän lopettamisesta.

”On ensiarvoisen tärkeää, että kannustinjärjestelmä on olemassa.”

Lepän mukaan nyt on hyvä aika tuoda pöydälle ideoita tulevasta.

”Kannustan kaikkia metsätoimijoita kertomaan, millaisia ominaisuuksia tulevassa tukijärjestelmässä tulee olla.”

Julkaistu kokonaisuudessaan Metsälehdessä 12/2017

Kommentit (3)

 1. Anton Chigurh

  Siinä se vasta on sankari!

  Että oikein hiomista!

  Hirvet pois puuntuotantoalueelta (20 miljoonaa hehtaaria). Niille ja ministeri lepälle tulee riittää loput 13 miljoonaa hehtaaria. Silloin puuntuotanto on helppo nostaa 200 miljoonaan kiintokuutiometriin vuodessa.

  Meitä metsäomistajia on 740000, holtittomia sorkkaeläinlaiduntajia on 100000, joista metsää omistaa 40000. Onko noiden syöpäläisten suosiminen kovinkin järkevää?

  Kenen joukoissa seisot, ministeri leppä?

  Koetko olevasi kovinkin vahvoilla? Minulta et saa mandaattia. Riittääkö sorkkaeläinlaiduntajilta saamasi?

 2. Planter

  ”Hiominen” tarkoittaa, että aikaansaannos on miltei valmis, hiomapaperilla hiukan pyyhkäistään, niin se on täydellinen. Hirvikannan säätelyjärjestelmässä olisi suorastaan kirveellä töitä.

  Maa- ja metsätalousministeriön alaisen riistahallinnon eräs laissa määritelty tehtävä on huolehtia, että riistan aiheuttamat vahingot pysyvät hallinnassa ja kohtuullisina.

  Hirvitiheydessä riistahallinto on itse määritellyt rajan, jonka yläpuolella on todettu metsävahinkojen olevan kohtuuttomat. Luken alustavissa kannanarvioissa tämä raja oli ylitetty 12:ssa hitvitalousalueessa ja sen jälkeen Luke on ilmoittanut, että kannanarviot ovat liian alhaisia.

 3. Antonin kommentti kertoo paljon. Puolin jos toisin huudetaan niin lujaa ettei kuulla mitään.

Metsänomistus Metsänomistus