Hannun hintaseuranta: Rahastot ostajina ja myyjinä

Ensimmäiset metsärahastot ovat alkaneet purkaa omistuksiaan. Lokakuun isoimmissa kaupoissa lähes 20 000 hehtaaria UPM:ltä hankittuja metsämaita siirtyi ranskalais- ja saksalaisomistukseen.

Huonolaatuinen männikkö ei koskaan tuota kunnollista tukkipuuta. Kuvan männikkö oli tila-arviossa arvioitu 12 000 euron hehtaarihintaan eli voimakkaasti ylihintaiseksi. Kuva: Hannu Liljeroos
Huonolaatuinen männikkö ei koskaan tuota kunnollista tukkipuuta. Kuvan männikkö oli tila-arviossa arvioitu 12 000 euron hehtaarihintaan eli voimakkaasti ylihintaiseksi. Kuva: Hannu Liljeroos
Maakunta Kaupan
kpl
Myyty
kpl
Myyty
ha
Taimi-
kot, %
Hakkuu-
kypsät, %
Puusto
m3/ha
Tukki-% e/ha e/m3 Hinta-
kerroin
Puusto-
kerroin
Varsinais-Suomi  26  17 290  25  22  132  46  5317  40  0,95  1,14
Satakunta  43  31 903  26  19  119  35 4560  38  0,98  1,24
Häme-Uusimaa  74  52 1152  28  16  129  40  5683  44  1,06  1,28
Etelä-Karjala  52  33 924  37  14  96  38  3954  41  0,9  1,22
Kymenlaakso  49  33 574  32  13  116  38  4362  38  0,9  1,14
Pirkanmaa  74  62 1673  25  15  121  38  5057  42  1,1  1,32
Etelä-Savo  100  76 2299  30  12  113  41  4480  40  0,92  1,16
E- ja K-Pohjanmaa  162  130 3278  27  14  95  25  2673  28  0,89  1,07
Keski-Suomi  117  96 2724  28  12  110  33  3914  36  0,88  1,06
Pohjois-Savo  104  91 2986  31  13  99  32  3444  35  0,86  0,98
Pohjois-Karjala  108  98 2946  27  13  112  31  3361  30
Kainuu  135  123 8276  21  5  89  23  2042  23  0,8  1
Pohjois-Pohjanmaa  231  160 7009  21  9  84  17  1764  21  0,89  1,07
Lappi  69  50 3199  22  12  62  15  998  16  0,73  0,87
Koko maa  1344  1052 38233
Lisäys lokakuu  149  143 4592

Pirkanmaalla maksetaan, Lapissa jäädään alle hintapyynnön

Lokakuussa metsätilojen tarjonta väheni elo-syyskuuhun verrattuna. Hannu Liljeroosin seurantaan tuli uusia myyntikohteita 149.

”Kauppojen määrä on syksyn kuluessa sen sijaan tasaisesti lisääntynyt. Kaupat tehdään noin kuukauden sisällä tarjousajan päättymisestä lukien.”

Tämän vuoden kauppamäärä on nyt 1 052 ja se on lähes sama kuin vuosi sitten vastaavana aikana.

Liljeroosin tilaston keskiluvut pysyivät ennallaan tai muuttuivat vain vähän. Pirkanmaa säilytti kärkitilansa hintakertoimien vertailussa eli siellä metsätilat ovat puustotietoihin suhteutettuna kalleimpia. Kakkosena tulee Häme-Uusimaa, sitten Satakunta ja Varsinais-Suomi. Lapissa metsämaan hehtaarihinta putosi vähän alle tuhannen euron.

”Lapin kohteille on tällä hetkellä tyypillistä, että niistä maksetaan hintapyyntöä vähemmän.”

 

Instituutio-omistajat aktiivisina

Metsärahastot olivat lokakuussakin aktiivisia ostajia. FIM Metsä osti Viitasaarelta ison kohteen, jonka kauppahinta oli 550 000 euroa ja hintapyyntö 470 000 euroa. OP-rahasto ja UB Metsä-rahasto ostivat yksityistiloja yhteensä noin 1,5 miljoonalla eurolla.

Tornator-yhtiö teki kaksi yksityistilakauppaa. Toinen, Valtimon takamailla sijaitseva tila oli 22 hehtaaria ja hintapyyntö 90 000 euroa, mutta Tornator maksoi selvästi pyyntöhintaa enemmän, 125 900 euroa.

”Vuodesta 2014 lähtien Valtimolla tehtyjä kauppoja on tilastoissani 20 ja niissä on normaalisti maksettu jokseenkin hintapyynnön verran.”

UPM:n Kainuun kohteista tehtiin lokakuulla yhdeksän kauppaa. FIM Metsä voitti kolmen suurimman kohteen tarjouskisat. Kohteiden kauppasummat olivat yhteensä noin 1,5 miljoonaa euroa.

Lokakuulla tehtiin sitova kauppasopimus Taaleri-yhtiön ja ranskalaisen vakuutusjätti AXA:n kesken. Sopimus sisältää noin 14 000 hehtaaria Keski-Suomessa sijaitsevia metsiä. Kauppasumma on noin 50 miljoonaa euroa. Tämä Taalerin ensimmäinen metsärahasto perustettiin 2012 ja siinä on 140 sijoittajaa.

Lokakuussa tehtiin myös toinen suuri kauppa, joka muistuttaa edellä olevaa sopimusta. EQ-rahasto myi 4 078 hehtaaria metsämaita FGF Rautalampi Forest Holding Oy:lle, joka kuuluu saksalaiseen metsärahastoon. Kauppasumma oli 9,8 miljoonaa euroa.

Sekä Taalerin että EQ-rahaston tilat oli aikoinaan ostettu UPM:ltä.

Tarjolla huonoa laatua ylihintaan

Liljeroos teki lokakuussa tila-arvion kohteella, jossa oli noin 50 vuotta sitten hyville maapohjille istutettuja männiköitä. Puustojen laatu oli huono ja hän arvioi tukkiosuuden jäävän useilla kuvioilla noin 30 prosenttiin. Männiköissä oli tehty juuri toinen ja samalla viimeinen harvennushakkuu.

”Huonolaatuiset puustot hinnoitellaan käytännössä herkästi liian arvokkaiksi”, Liljeroos varoittaa. ”Tällaisten metsien päätehakkuussa tuloa ei tule kertymään edes 10 000 euroa hehtaarilta. Huonolaatuisen puuston arvo 30 vuoden ikäisenä on enintään 4 000 euroa.”

Liljeroos on kiinnittänyt huomiota myös toiseen tilakauppojen epäkohtaan. Lokakuussa oli useita kohteita julkisesti kaupan, mutta Maanmittauslaitoksen kauppahintarekisteristä käy ilmi, että niistä tehtiin kuitenkin sukulaisten väliset luovutukset.

”Mielestäni on tarpeetonta hakea sukulaisluovutuksille hintaa tällä tavoin. Käypä hinta voidaan selvittää riittävän luotettavasti esimerkiksi kauppahinta-aineiston avulla.”

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänomistus Metsänomistus

Keskustelut