Hannun hintaseuranta: Metsätilojen tarjonta kasvoi elokuussa

Metsätilojen tarjonta vilkastui elokuussa, Hannu Liljeroosin seuranta osoittaa. Hehtaarihinnaltaan yli viiden tonnin maakuntia on jo neljä.

 Maakunta kaupan
kpl
myyty
kpl
myyty
ha
taimikot
%
hakkuu-
kypsät, %
puusto,
m3/ha
tukki-
%
 e/ha  e/m3 hinta-
kerroin
puusto-
kerroin
 Varsinais-Suomi  17  15  254  28  25  127  48  5269  41  0,94  1,14
 Satakunta  35  18  434  25  28  127  41  5017  40  0,97  1,19
 Häme-Uusimaa  57  41  918  31  15  121  39  5388  45  1,07  1,32
 Etelä-Karjala  40  24  762  39  13  94  39  3894  41  0,9  1,24
 Kymenlaakso  39  216  404  31  12  121  39  4575  38  0,92  1,14
 Pirkanmaa  54  45  1275  26  14  121  39  5356  44  1,14  1,38
 Etelä-Savo  69  54  1435  30  13  120  41  4691  39  0,92  1,14
 E- ja K-Pohjanmaa  128  98  2559  27  15  95  26  2695  28  0,89  1,08
Keski-Suomi  90  71  2072  28  10  109  31  3776  35  0,88  1,06
Pohjois-Savo  84  64  2124  31  13  100  31  3377  34  0,84
Pohjois-Karjala  85  69  1886  28  12  110  29  3170  29
Kainuu  108  103  6718  19  5  90  22  2034  23  0,78  0,99
Pohjois-Pohjanmaa  167  124  5839  21  9  84  16  1746  21  0,87  1,06
Lappi  49  31  2093  27  12  61  16  1007  17  0,73  0,91
Koko maa  1022  783  28773
Lisäys elokuu  189  93  2904

Hannun hintaseuranta 1.1.-31.8.2017. Seuranta kattaa noin 90 prosenttia vapaiden markkinoiden tilakaupoista.

 

Metsätilojen tarjonta kasvoi elokuusssa ja uusia kohteita tuli myyntiin lisää 189. Myytävää tuli varsin tasaisesti eri puolille maata, mutta varsinkin Pohjanmaan maakuntiin. Tämän vuoden myyntiin tarjottujen kohteiden määrä on nyt 1 022. Vastaava luku oli vuosi sitten 1 127. Tarjonnan hiipumista selittää UPM:n myyntikohteiden väheneminen.

Seurannassa ei ole kohteita, joihin liittyy erityisarvoja, kuten rantarakentamisoikeutta. Jos ne laskettaisiin mukaan, niin tarjonta olisi viidenneksen suurempaa.

Elokuun kauppojen luku oli 93 ja koko vuoden kertymä on 783 kauppaa, mikä on hieman vähemmän kuin vastaavana aikana vuosi sitten. Suurimmassa kaupassa UPM myi Tornatorille Pohjois-Karjalasta 7 852 hehtaaria kauppahinnan ollessa noin 28 miljoonaa euroa.

Sijoitusrahastoihin virtaa uutta ostorahaa tasaiseen tahtiin. Rahastot ostivat yksityisiltä metsänmyyjiltä elokuussa yksitoista kohdetta. Tilat sijaitsevat Pohjois-Karjalassa, Pohjois-Savossa, Pohjois-Pohjanmaalla ja yksi Etelä-Savossa. Niiden yhteisala oli 462 hehtaaria ja kauppasumma noin 1,2 miljoonaa euroa. Eniten kauppoja tekivät OP-metsänomistajarahasto ja UB Metsä.

UPM:n kohteet käyvät edelleen hyvin kaupaksi. Kainuusta myytiin kahdeksan kohdetta, joiden yhteisala oli noin 600 hehtaaria. Ostajina olivat mm. Siikalatvan Bioenergia Oy (2 kpl), Leppämäen yhteismetsä (2 kpl), Lehto Invest Oy ja OP-rahasto. Pohjois-Pohjanmaalla UPM-myyntejä oli neljä, joista kolme osti Rakennus Concer Oy.

Koskitukki Oy pani myyntii kahdeksan metsätilaansa, joiden yhteisala on 257 hehtaaria. Kävin katsastamassa niistä kaksi. Toinen sijaitsee Hämeenlinnassa ja toinen Orimattilassa. Edellisen tila-arviosta oli samaa mieltä, mutta jälkimmäisen osalta näkemykseni kohteen puumääristä oli paljon pienempi. Ilmoitin asiasta myyjälle, joka sanoi saaneensa muiltakin ostajilta samansuuntaista palautetta. Ostajan kannattaa olla lähtökohtaisesti aina varovainen.

Padasjoella on kaupan poikkeuksellinen kohde. Pinta-ala on 18 hehtaaria ja puutakin 353 kuutiota hehtaarilla. Hintapyyntö on 16 000 euroa hehtaari.

Tornator-yhtiö oli näkyvästi esillä elokuun kaupparekisterissä edellä mainitun suurkaupan lisäksi. Yhtiö myi Rovaniemeltä 362 hehtaaria ja osti Pohjois-Savosta ja Pohjois-Karjalasta neljä tilaa, yhteensä 163 hehtaaria.

 

Hintakerroin on toteutuneiden kauppahintojen ja summa-arvomenetelmän antaman hinnan suhde.
Puustokerroin saadaan kun kauppahinta jaetaan puuston arvolla. Jos kerroin on 1,20, niin kauppahinta on 20 prosenttia puuston arvoa suurempi.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänomistus Metsänomistus

Keskustelut