Hannun hintaseuranta: Isoja kauppoja tehdään jo alle hintapyynnön

Metsätilojen tarjonta supistunut, mutta nimellinen hintataso pysynyt vakaana, joten reaalihinnat ovat laskeneet inflaation verran, on loppusuoran tieto lopuilleen kääntyvästä kauppavuodesta. Markkinatilannetta kuvaa, että isoja kauppoja on tehty alle pyyntöhinnan.

Kuva: Hannu Liljeroos
Kuva: Hannu Liljeroos
Maakunta Kaupan
kpl
Myyty
kpl
Myyty
ha
Taimi-
kot, %
Hakkuu-
kypsät, %
Puusto
m3/ha
Tukki-% e/ha e/m3 Hinta-
kerroin
Puusto-
kerroin
Varsinais-Suomi 28 24 550 26 25 121 42 7194 59 1,11 1,32
Satakunta 42 33 839 21 19 123 40 6544 53 1,04 1,22
Häme-Uusimaa 60 44 1111 23 19 135 43 8133 60 1,16 1,34
Etelä-Karjala 55 42 891 30 17 114 39 6098 53 0,99 1,19
Kymenlaakso 43 35 872 33 11 111 36 5974 54 1,04 1,25
Pirkanmaa 86 76 2029 23 14 126 37 6346 50 1,09 1,26
Etelä-Savo 89 71 2046 28 10 117 35 6543 57 0,98 1,19
E- ja K-Pohjanmaa 136 110 2633 21 15 111 31 4409 40 0,99 1,13
Keski-Suomi 119 103 3080 26 11 111 34 5512 50 0,99 1,17
Pohjois-Savo 110 84 2507 23 14 125 38 6291 50 1,02 1,13
Pohjois-Karjala 134 104 3029 23 16 123 36 6208 50 0,99 1,13
Kainuu 95 68 2732 17 8 101 28 3285 32 0,96 1,07
Pohjois-Pohjanmaa 173 123 4458 27 11 83 21 2739 33 1,01 1,20
Lappi 136 90 3858 20 12 79 19 2060 26 0,97 1,11
Koko maa 1306 1007 30635 107 32 4821 45
lisäys lokakuu 163 137 4891

Tehtyjen metsätilakauppojen määrä on tänä vuonna pysynyt edellisvuosien tasolla, mutta myydyn metsämaan ala ja myyntiin tarjottujen tilojen määrä on pienentynyt, Hannu Liljeroosin seuranta osoittaa.

Tammi-lokakuun myyntikohteiden määrä 1 143 on selvästi alle neljän edellisen seurantavuoden keskiarvon. Samana aikana kauppojen määrä 1 007 on jokseenkin keskitasoa, mutta myyty pinta-ala 30 635 metsämaan hehtaaria on pudonnut kymmenisen prosenttia. Tämän vuoden kaupoissa on ollut metsämaata keskimäärin 30 hehtaaria.

Lokakuussa tuli kuitenkin uutta ostettavaa runsaasti ja Liljeroos kirjasi seurantaan 146 uutta myyntikohdetta. Uusia kauppoja solmittiin lokakuussa 118.

”Tarjonta lisääntyi melko tasaisesti eri maakunnissa. Pohjois-Karjalassa on nyt kaupan peräti kuusi suurta tilaa, joiden lähtöhinnat ovat 370 000 eurosta ylöspäin.”

Lokakuun suurimmat kaupat

pinta-ala lähtöhinta kauppahinta e/m3 hintakerroin ostaja
Nurmes 85 610000 701400 47 Ulkomainen talousyksikkö
Sotkamo 150 698000 701100 46 0,92 Tornator
Tuusniemi 78 480000 553600 66 Tornator
Lapinlahti 81 499000 470000 46 0,84 yksityinen
Lieksa 101 460000 448700 49 0,92 Tornator
Pieksämäki 73 480000 448000 58 0,78 Tornator
Orimattila 69 tarjous 440000 56 0,90 Ulkomainen talousyksikkö
Asikkala 39 385000 427000 59 1,11 Tornator
Ilomantsi 70 321000 425200 56 1,01 Tornator
Merikarvia 48 363600 405000 49 0,86 Merikarvian kunta

Kun tarkastellaan lokakuun kymmentä suurinta kauppaa, niin kolmessa tapauksessa kauppahinta alittaa hintapyynnön, mikä kuvastaa osaltaan nykyistä markkinatilannetta.

Orimattilan tilan myyjä oli Finsilva. Yhtiö myi samaan aikaan kolmea muutakin tilaansa Etelä-Suomesta.

Merikarvian tila sijaitsee kuntataajaman läheisyydessä. Vastaavanlaisen kaupan teki Eurajoen kunta ja maksoi 56 hehtaarin tilasta 325 500 euroa.

Hintatason kehitys

Vuosineljännes 2023 kaupat, kpl m3/ha tukki-% e/ha e/m3
Q1 260 108 31 4699 43
Q2 294 106 33 4909 46
Q1+Q2 554 107 32 4794 45
Q3 316 110 32 5054 46

Nimellinen hintataso on säilynyt tänä vuonna kokonaisuutena varsin vakaana. Kolmannen kvartaalin kaupoissa metsämaan keskihinta on 5 054 euroa.

”Pieni nousu selittyy lähinnä kauppojen alueellisella jakaantumisella ja keskipuuston määrällä.”

Viime vuoden kaupoissa metsämaan keskihinta oli 4 653 euroa ja keskipuusto 106 kuutiota hehtaarilla. Tämän vuoden vastaavat luvut ovat 4 881 euroa ja 108 kuutiota. Lisäksi tänä vuonna on myytyjä hehtaareita suhteellisesti enemmän Etelä-Suomessa ja vähemmän Pohjois-Suomessa.

”Kun ottaa nämä erot huomioon, niin tämän vuoden kaupoissa hintataso on pysynyt nimellisesti jokseenkin samana kuin viime vuonna.”

Maanmittauslaitoksen mukaan alkuvuonna on maksettu keskimäärin 4 218 euroa/ha. Luku ei ole kuitenkaan vertailukelpoinen, koska laskennassa ovat mukana kitu- ja joutomaiden pinta-alat sekä ei-julkiset kaupat.

”Sen sijaan Suomen Sijoitusmetsien tilastoima tämän vuoden keskimääräinen metsämaan hehtaarihinta 4 837 euroa on lähellä hintaseurantani keskilukua 4 881 euroa.”

Kauppavolyymit

Eniten hehtaareita on vaihtanut omistajaa Pohjois-Pohjanmaalla ja Lapissa.

Seuraavina ovat Keski-Suomi ja Pohjois-Karjala. Puustoa sisältyy eniten Pohjois-Karjalan, Pohjois-Pohjanmaan ja Keski-Suomen kauppoihin.

Kauppasummilla mitattuna kärjessä ovat Pohjois-Karjala, Keski-Suomi ja Pohjois-Savo.

1.1.-31.10.2023 kauppamäärä, ha kuutiomäärä euroa
Varsinais-Suomi 550 66513 3956762
Satakunta 839 103308 5490753
Häme-Uusimaa 1111 150487 9035532
Etelä-Karjala 891 101915 5432948
Kymenlaakso 872 97144 5209388
Pirkanmaa 2029 256595 12875862
Etelä-Savo 2046 239614 13387712
E- ja K-Pohjanmaa 2633 291892 11609008
Keski-Suomi 3080 342153 16977172
Pohjois-Savo 2507 313152 15770616
Pohjois-Karjala 3029 373449 18802998
Kainuu 2732 277114 8974228
Pohjois-Pohjanmaa 4458 367876 12211832
Lappi 3858 303577 7948494
Yhteensä 30635 3284789 147683305

Muita havaintoja

Suomen Sijoitusmetsien aputoiminimi Omalla Maalla LKV on uusi metsätilojen välittäjä, jolla on mielenkiintoiset ja kattavat myyntisivut.

”Se tuo alalle kaivattua hinta- ja laatukilpailua. Yhtenä innovaationa voi mainita metsikkökuvioilta otetut 360-asteiset kuvat keskeisine puustotietoineen.”

Omalla Maalla LKV myy kahta metsätilakokonaisuutta. Tilat sijaitsevat Väli- ja Pohjois-Suomessa.

Toinen sisältää 15 tilaa, metsää 461 hehtaaria ja hintapyyntö 1 090 000 euroa.

Toinen tilapaketti sisältää seitsemän tilaa, joissa on paljon entisiä Vapon turvetuotantoalueita. Niiden pinta-ala on 132 hehtaaria ja hintapyyntö on 184 500 euroa. Tilojen lyhytaikainen omistaja on vuonna 2020 perustettu Kaski Forest Oy.

Kainuussa myi eräs välittäjä 25 hehtaarin tilaa, minkä hinnoittelussa oli mukana noin 53 000 euroa odotusarvoja. Välittäjän vaihdoksen jälkeen odotusarvot putosivat pois ja tilan hintapyyntö sekä kuviotiedot muuttuivat oleellisesti. Liljeroos muistuttaa, että tällainen toiminta ei herätä luottamusta.

Metsänomistus Metsänomistus

Keskustelut