Hannun hintaseuranta: Hyvistä kohteista käydään kisaa

Metsätilamarkkinoilla on tarjolla huomattavankin isoja kohteita. Metsärahastot ja Tornator ostivat syyskuussa metsätiloja yksityisiltä myyjiltä yli viidellä miljoonalla eurolla.

 Maakunta kaupan
kpl
myyty
kpl
myyty
ha
taimikot
%
hakkuu-
kypsät, %
puusto,
m3/ha
tukki-
%
 e/ha  e/m3 hinta-
kerroin
puusto-
kerroin
 Varsinais-Suomi  21  16  268  27  24  131  47  5318  41  0,94  1,13
 Satakunta  40  23  672  25  20  118  36  4604  39  0,99  1,26
 Häme-Uusimaa  68  48  1047  29  15  123  38  5423  44  1,08  1,34
 Etelä-Karjala  44  31  894  37  14  96  38  3959  41  0,91  1,23
 Kymenlaakso  41  230  531  31  13  117  38  4374  37  0,9  1,14
 Pirkanmaa  65  49  1425  25  13  119  37  5103  43  1,12  1,36
 Etelä-Savo  85  62  1824  29  12  116  41  4576  39  0,93  1,16
 E- ja K-Pohjanmaa  146  106  2767  26  15  95  26  2669  28  0,88  1,06
Keski-Suomi  106  84  2394  29  9  108  31  3758  35  0,87  1,05
Pohjois-Savo  92  76  2602  31  13  101  32  3473  35  0,86
Pohjois-Karjala  99  89  2665  27  12  113  31  3332  30
Kainuu  128  112  7263  20  5  89  22  2008  22  0,8  1
Pohjois-Pohjanmaa  203  140  6494  21  9  84  16  1752  21  0,88  1,07
Lappi  57  43  2795  24  13  62  16  1014  16  0,72  0,86
Koko maa  1195  909  33641
Lisäys syyskuu  173  126  4868

 

Hyvien kohteiden kauppahinnat nousevat

Metsärahastot ja yhtiöt ostivat syyskuussa useita yksityismaiden metsätiloja.

”Kirjasin yhteensä 26 kauppaa, joiden kauppasummat olivat yhteensä 5,1 miljoonaa euroa. Kaupoista suurin osa tehtiin Pohjois-Karjalasta ja Pohjois-Savosta. Eniten kauppoja teki Tornator, sen jälkeen tulevat OP-metsänomistajarahasto ja UB Metsä -rahasto”, seurantaa ylläpitävä Hannu Liljeroos kertoo.

Hyvistä kohteista käydään kovaa kisaa ja niiden kauppahinnat nousevat paljon hintapyyntöjä korkeammiksi. Esimerkiksi Kiteellä 54 hehtaarin hintapyyntö oli 310 000 euroa ja kauppahinnaksi tuli 395 001 euroa. Suonenjoella 93 hehtaarin hintapyyntö oli 230 000 euroa ja kauppahinnaksi tuli 305 000 euroa.

”Metsärahastoihin tulee uutta rahaa, joka pitää sijoittaa metsiin.”

Liljeroos kertoo, että erään ison kohteen ostaja kommentoi markkinatilannetta Häme-Uusimaalla näin: ”On tehty paljon tarjouksia, ja aina jääty toiseksi. Jos aikoo saada jotain, pitää tarjoustasoa nostaa.”

Syyskuussa maakuntakohtaiset keskiluvut pysyivät Satakuntaa lukuun ottamatta lähellä aikaisempia arvoja. Satakunnan pieni kauppamäärä aiheuttaa osaltaan heiluntaa.

Tarjolla isojakin kohteita

Eri puolilla on myynnissä suuria ja puustoisia kohteita. Etelä-Savossa on 12 tilaa, joissa hintapyyntö on yli 100 000 euroa. Suurimman kohteen pinta-ala on 194 hehtaaria ja hintapyyntö 630 000 euroa. Otso Metsäpalvelut välittää Lieksasta 370 hehtaarin tilaa 750 000 eurolla.

Metsätilat.fi-sivustolla on 115 hehtaarin tila Jämsässä hintapyynnön ollessa 800 000 euroa. Kohteella on uudistettavaa 49 hehtaaria ja puuta keskimäärin 212 kuutiometriä hehtaarilla.

Hankasalmen kunnan myynnissä olleet neljä kohdetta menivät kaupaksi syyskuussa. Kohteiden hintapyynnöt olivat 350 000 euroa ja kauppahinnat yhteensä 323 990 euroa.

”Näiden neljän kaupan hintakerroin oli vain 0,71, eli ne eivät olleet jostain syystä kovin haluttuja.”

Saha- ja vaneriyhtiö Koskisen Oy:n elokuussa myyntiin panemista kuudesta tilasta tehtiin neljästä kaupat syyskuussa. Niiden hintataso vastasi maakunnan keskitasoa. Yhtiö toi markkinoille syyskuulla kahdeksan uutta kohdetta, jotka sijaitsevat Pirkanmaalla ja Häme-Uusimaalla. Suurin kohde on Loviisassa, pinta-ala 102 hehtaaria ja hintapyyntö 499 000 euroa.

 

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänomistus Metsänomistus