Edessä tukala vuosi: Myös ulkoistamiset esillä Metsäkeskuksen muutosneuvotteluissa

Metsälehden tietojen mukaan ympäristötukihankkeiden valmistelu oltaisiin siirtämässä Metsäkeskukselta muille toimijoille.

Johtaja Ari Einin mukaan Metsäkeskus tekee jatkossakin rahoituspäätökset ympäristötukihakemuksista.  (Kuva: Seppo Samuli)
Johtaja Ari Einin mukaan Metsäkeskus tekee jatkossakin rahoituspäätökset ympäristötukihakemuksista. (Kuva: Seppo Samuli)

Suomen metsäkeskuksen johtaja Ari Eini on odotetun niukkasanainen kommentoidessaan meneillään olevia muutosneuvotteluita eikä ota kantaa neuvottelujen sisältöön. Muutosneuvottelut jatkuvat ainakin kuluvan kuun puoliväliin.

Muutosneuvotteluiden tavoite on selkeä. Osapuolten on löydettävä vuositasolla neljän ja puolen miljoonan euron säästöt vuoteen 2025 mennessä. Summa on kymmenisen prosenttia Metsäkeskuksen vuosibudjetista. Vaarassa on enimmillään 80 ihmisen työsuhde.

Metsälehden tietojen mukaan harkinnassa olisi muun muassa metsätalouden ympäristötukihankkeiden valmistelusta luopuminen.

Tähän asti Metsäkeskus on valmistellut noin 80 prosenttia ympäristötukihankkeista. Tähän on käytetty noin 20 henkilötyövuoden vuotuinen työpanos.

Muiden, siis muun muassa metsänhoitoyhdistysten ja metsäyhtiöiden, osuus on ollut kasvussa.

Eini ei paljasta, onko ympäristötukihankkeista neuvoteltu muutosneuvotteluissa. Hän kuitenkin kertoo, että muita toimijoita on viime vuosina koulutettu ympäristötukihankkeiden valmisteluun.

”Toimijoita on koulutettu ympäristötukien valmisteluun. Se on osa kestävää metsätaloutta ja sopii kaikkien toimijoiden palvelupakettiin. Asia kiinnostaa myös isoa osaa metsänomistajista”, Eini sanoo.

Jatkossakin Metsäkeskus tekee rahoituspäätökset ympäristötukihakemuksista.

Metsätalouden ympäristötukihankkeet kohdistuvat metsälain suojaamiin kohteisiin sekä Metso-ohjelman mukaiseen suojeluun. Metsätalouden ympäristötuki maksetaan kymmenen vuoden määräaikaisille suojelusopimuksille.

”Laaja kirjo asioita”

Metsälehden tietojen mukaan myös toimintojen ulkoistaminen on Metsäkeskuksen muutosneuvotteluiden asialistalla. Eini ei kommentoi, onko töiden ulkoistamisesta keskusteltu neuvotteluissa.

”Muutosneuvotteluiden asialistalle otettiin mahdollisimman laaja kirjo asioita, koska halusimme mukaan kaikki mahdollisesti esille nousevat keinot.”

Hänen mukaansa Metsäkeskus on jo tähän mennessä käyttänyt ulkopuolisia toimijoita muun muassa metsävaratietojen keruussa käytettävien koealojen mittauksiin, koska maastotöissä työvoiman tarve vaihtelee vuodenajoittain voimakkaasti.

”Edistäminen ja lainvalvonta tukevat toisiaan”

Eini ei suoraan ota kantaa, muovaavatko muutosneuvottelut Metsäkeskuksesta entistä tiukemmin lainvalvontaan keskittyvää viranomaista.

”Mielestäni lainvalvonta ja metsätalouden edistäminen tukevat toisiaan. Lainvalvonta on keino todentaa metsäalan toiminnan oikeutus.”

Hänen mukaansa Metsäkeskuksen tuottama metsävara- ja luontotieto ovat tehokkaita keinoja metsäalan edistämistyössä.

Ensi vuodesta tukala

Einin mukaan Metsäkeskus on viime vuosina käyttänyt omia varojaan tietojärjestelmien ja muiden infrastruktuuria vahvistavien investointien rahoittamiseen. Tämä on tarkoittanut, että tilinpäätökset ovat olleet tappiollisia. Viime vuonna tappio oli noin kaksi miljoonaa euroa.

Ensi vuonna tappiolliseen tilinpäätökseen ei enää ole lupaa. Einin mukaan oman taseen syöminen ei muutenkaan olisi kestävää taloudenpitoa pitkällä aikavälillä.

Säästötavoitetta kiristää se, että vuonna 2025 Metsäkeskuksen valtionapua leikataan noin kahdella miljoonalla eurolla. Yhteensä säästötavoite on siis noin neljä ja puoli miljoonaa euroa, ja säästöt on toteutettava ensi vuoden aikana.

 

Ympäristötukihankkeita noin 3 600 hehtaaria

  • Metsätalouden ympäristötukihankkeita toteutettiin viime vuonna 3600 hehtaaria. Hankkeiden määrä oli 1300 ja tukia maksettiin reilut kahdeksan miljoonaa euroa.
  • Muiden kuin Metsäkeskuksen valmistelemia hankkeista oli 208 ja niiden pinta-ala oli reilut 900 hehtaaria. Muiden toimijoiden hankkeiden yhteenlaskettu tukisumma oli 1,85 miljoonaa euroa.

Metsänhoito Metsänhoito