7 kysymystä luontaisesta uudistamisesta

Luontainen uudistaminen on sallittua kaikissa metsissä. Varmimmin se tuottaa tulosta mäntykankailla ja turvemailla.

Puolukkatyypin kankaalla männyn siemenpuita jätetään noin 50 hehtaarilla. (Kuvaaja: MetlaErkki Oksanen)
Puolukkatyypin kankaalla männyn siemenpuita jätetään noin 50 hehtaarilla. (Kuvaaja: MetlaErkki Oksanen)

1 Mitä luontainen uudistaminen tarkoittaa, Suomen metsäkeskuksen johtava metsänhoidon asiantuntija Markku Remes?

Luontainen uudistaminen on uudistamishakkuu – kuten avohakkuukin. Tarkoituksena on perustaa uusi metsä hakatun tilalle ilman metsänviljelyä.

2 Millä menetelmillä metsiä uudistetaan luontaisesti?

Männyllä ja koivulla käytetään siemenpuuhakkuita tai kaistalehakkuita. Kuusella kaistalehakkuita ja suojuspuuhakkuita.

3 Millaisilla kohteilla männyn luontainen uudistaminen tuottaa varmimmin tulosta?

Parhaita kohteita ovat kuivahkot ja kuivat kankaat sekä ravinteisuudeltaan niitä vastaavat turvemaat. Tuttavallisemmin voidaan puhua puolukka- ja kanerva- ja jäkälätyypin kankaista.

4 Entä kuusen luontainen uudistaminen?

Kuusen luontainen uudistaminen on hitaampaa ja epävarmempaa kuin männyn. Otollisimpia kohteita ovat rahkasammalpintojen vallitsemat korpijuotit, joilla voidaan käyttää kaistalehakkuita. Suojuspuuhakkuita voi kokeilla metsiköissä, jossa on jo kasvatuskelpoista kuusentaimiainesta. Kasvatuskelpoinen tarkoittaa, että latvan kasvu on vähintään kymmenen sentin luokkaa.

5 Missä koivu uudistuu parhaiten luontaisesti?

Koivun luontaista uudistamista kannattaa kokeilla kohteilla, joissa sankan päätehakkuukuusikon seassa on elinvoimaisia ja hyvälaatuisia rauduskoivuja.

Parhaiten rauduskoivu kasvaa ja uudistuu hyvin läpäisevillä hiekka- ja hietamailla, kasvupaikan pitää olla tuoretta kangasta tai sitä viljavampaa. Uudistusala muokataan heinäkuussa juuri ennen kuin koivun siemenet varisevat.

Hieskoivua voi uudistaa huonotuottoisilla turvemailla luontaisesti. Siemenpuita ei yleensä tarvita.

6 Paljonko siemenpuita jätetään?

Puolukka- ja kanervatyypin mäntykankailla ja karuimmilla turvemailla riittää 20–30 puuta hehtaarille. Jos mäntyä halutaan tätä viljavammilla kasvupaikoilla uudistaa luontaisesti, pitää siemenpuita jättää 50–150. Kun puita on sata hehtaarilla, niiden keskimääräinen etäisyys on kymmenen metriä. Koivulla siemenpuiksi riittää 5–10 puuta hehtaarilla.

7 Milloin siemenpuut poistetaan?

Männyn siemenpuut poistetaan heti, kun vakiintunut taimikko on syntynyt. Etelä-Suomessa noin viiden vuoden kuluessa hakkuusta, pohjoisessa aikaa saattaa kulua enemmän. Sama koskee koivun siemenpuita. Kuusen suojuspuut poistetaan yleensä 15 vuoden kuluessa ensimmäisestä uudistamiseen tähdänneestä hakkuusta.

Julkaistu kokonaisuudessaan Metsälehti Makasiinissa 4/2017

Metsänhoito Metsänhoito