7 kysymystä kannattavuudesta

Hyvin hoidettujen, varttuneiden kasvatusmetsien lannoittaminen on metsänhoitoa kannattavimmasta päästä.

taimikonhoitoa
Taimikot kannattaa hoitaa heti, kun tarve vaatii. (Kuvaaja: Mikko Riikilä)

1. Millainen metsätalous on kannattavaa?

Siihen ei ole yhtä oikeaa vastausta. Sellainen, joka toteuttaa metsänomistajan tavoitteet. Olennaista on tavoitteiden tunnistaminen. Virkistys- tai suojeluarvotkin voivat olla metsätalouden tavoitteena.

2. Mikä olisi järkevin tapa mitata metsätalouden kannattavuutta?

Verotusta varten kirjatut metsätulot ja -menot kuvaavat metsätalouden kassavirtaa, etenkin kun muistinpanoja seuraa muutaman vuoden ajalta. Lisäksi on syytä tarkkailla puuvarojen kehitystä vuosittain päivittyvästä metsäsuunnitelmasta. Vuositulos muodostuu nettotuloista ja puuvarojen muutoksesta. Samalla saa myös kuvan, millaisen tuoton metsään sitoutunut pääoma antaa.

3. Onko puuntuotannon kannattavuus sama kuin mahdollisimman suuren puumäärän tuottaminen?

Kun puuta on runsaasti, myös myytävää ja myyntituloja kertyy paljon. Silti viimeisten lisäkuutioiden tuottaminen saattaa käydä kalliiksi, kun kiertoajat pitenevät.

On parempi pohtia, millä keinoin puustopääoma tuottaa parhaiten. Kuutioitakin kannattaa pyrkiä tuottamaan, mutta kohtuullisessa ajassa. Metsänhoitosuositusten ohjeelliset kiertoajat johtavat noin kolmen prosentin tuottoon.

4. Miten puukaupoilla voi parantaa kannattavuutta?

Onnistuneet, hyvähintaiset puukaupat ovat kannattavan metsätalouden perusta. Tällä en tarkoita hintahuippujen kärkkymistä, vaan tärkeintä on muodostaa isoja leimikkokokonaisuuksia, joista ostajat maksavat hyvin. Tämä onnistuu parhaiten, kun metsätaloutta suunnitellaan pitkäjänteisesti.

5. Parantaako omatoimisuus, siis metsänhoitotöiden ja hakkuiden tekeminen itse, metsätalouden kannattavuutta?

Metsänhoitotöissä voi ansaita palkkaa työlleen. Tärkeintä on silti, että välttämättömät työt tehdään ajallaan. On parempi pestata metsuri töihin kuin lykätä taimikonhoitoa omien kiireiden vuoksi.

Pieniä työmääriä varten ostopalvelut voivat tulla jopa edullisemmaksi kuin omien metsätyövälineiden hankkiminen.

6. Millä tavoin taimikot olisi kannattavinta hoitaa?

Taimikon tilaa on tarkkailtava uudistamisen jälkeisinä vuosina ja ne on hoidettava heti, kun tarve vaatii. Varhaisperkaus on tarpeen usein viisi vuotta istutuksen jälkeen, mutta tilannetta on syytä seurata jo aiemmin.

7. Metsänlannoitusta kehutaan kannattavaksi, millä perusteella?

Kasvatuslannoitus tuottaa 12–20 kuutiota lisäpuuta 7–8 vuodessa. Hakkuukypsyyttä lähestyviä metsiä lannoitettaessa lisäkasvu on pääosin tukkia ja se saadaan korjattua päätehakkuussa.

Monesti hakkuutuloja kannattaa käyttää metsien lannoitukseen. Sijoitukselle on tarjolla 15–20 prosentin tuottoa.

Artikkelia varten on haastateltu puuntuotannon asiantuntija Arto Koistista Tapio Oy:stä. Julkaistu kokonaisuudessaan Metsälehti Makasiinissa 1/2018.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänhoito Metsänhoito