5 kysymystä metsäteiden perusparannuksesta

Metsäteitä ryhdytään kunnostamaan käytännössä vasta sitten, kun hirvimiesten nelivetoautot jäävät kiinni.

Metsätie on kunnostettava viimeistään silloin, kun tie on kuopilla ja urilla niin pahasti, että jopa nelivetoautoilla liikkuminen on epävarmaa. (Kuvaaja: OTSO Oy/Timo Pisto)
Metsätie on kunnostettava viimeistään silloin, kun tie on kuopilla ja urilla niin pahasti, että jopa nelivetoautoilla liikkuminen on epävarmaa. (Kuvaaja: OTSO Oy/Timo Pisto)

1. Kuka vastaa metsätien kunnosta?

Juridisesti metsätien kunto on tiekunnan vastuulla ja periaatteessa myös huonokuntoisen tien ajoneuvolle aiheuttamat vauriot, mutta tällaista vastuuta ei liene koskaan pantu täytäntöön.

Vaikka yksityistielaki velvoittaa tiekunnat pitämään sääntömääräiset kokoukset, niin usein toiminta on lakannut ja yksittäiset maanomistajat ovat tehneet vähäisiä kunnostustoimia tarpeen mukaan.

Viimeisin tiekunnan toimielin (toimitsijamies tai hoitokunta) on juridisessa vastuussa tien kunnosta, mikäli toimielin on hengissä ja oikeustoimikelpoinen.

2. Milloin metsätien perusparannus on tarpeen?

Yksityistielaki velvoittaa, että tie on pidettävä tarkoitustaan vastaavassa kunnossa. Metsäteillä se tarkoittaa, että puuta pitää pystyä kuljettamaan tieluokan kantavuuden mukaisesti.

Valvovaa elintä ei ole, paitsi teoriassa kunnan tielautakunta. Käytännössä perusparannukseen ryhdytään viimeistään silloin, kun hirvimiesten nelivetoautot jäävät kiinni.

3. Kauanko perusparannushanke kestää?

Perusparannushankkeen vaiheita ovat tiekunnan järjestäytyminen, suunnittelu ja toteutus. Tiekunnan herättely saattaa kestää vuoden. Suunnitteluun kuuluu omistajaselvityksiä ja tieyksiköiden laskentaa, mikä vie puolesta vuodesta vuoteen. Toteutus vie vuoden, sillä vaikka työt pääosin tehdään kesällä, niin heikosti kantaville osille päällysrakenne ajetaan talvella.

4. Mitä perusparannuksen toteutus sisältää?

Puuston poiston tai raivauksen tien luiskista, tien rungon kuivatuksen avaamalla ojat ja rummut, tien rungon muotoilun, metsäliittymien ja kääntöpaikkojen teon, päällysrakenteen levityksen ja viimeistelylanauksen.

Hintahaitari on 10–18 euroa metriltä ilman mahdollista kemeratukea. Tien kunto lähtötilanteessa ja tien rungon kantavuus vaikuttavat parantamistöiden järeyteen.

5. Saako perusparannukseen tukea?

Kemeratukea saa sekä perusparannuksen suunnittelu- että toteutuskustannuksiin. Tukivyöhykkeitä on kolme ja tukiprosentit etelästä pohjoiseen 35, 45 ja 60.

Julkaistu Metsälehti Makasiinissa 7/2016

Metsänhoito Metsänhoito