Yli puolet Suomessa käytetystä puusta päätyy lopulta energiantuotantoon

Viime vuonna Suomessa käytetystä puusta sitoutui puutuotteisiin 15 miljoonaa kuiva-ainetonnia, kun polttoon päätyi 21,3 miljoonaa tonnia.

Suomessa käytettiin vuonna 2020 puuta kuiva-aineena mitattuna 36,8 miljoonaa tonnia. Määrästä energiantuotantoon päätyi 58 prosenttia, kun osuus vielä vuosituhannen vaihteessa osuus oli alle puolet.

Energiantuotantoon menneistä puun kuiva-aineista valtaosa oli peräisin metsäteollisuuden sivutuotteista.

Tiedot käyvät ilmi Luonnonvarakeskuksen (Luke) julkaisemista metsätilinpidon käyttö- ja massataseista. Niiden avulla kuvataan puun ja metsäteollisuustuotteiden tarjontaa sekä puuaineen virtoja. Massataseessa puut ja metsäteollisuuden tuotteet muunnetaan yhteiseen mittayksikköön, puun kuiva-ainetonniksi.

Lähes puolet energiasta mustalipeän poltosta

Vuonna 2020 puun kuiva-aineen käyttö väheni kuusi prosenttia edellisvuodesta, kun kaksi edeltänyttä vuotta olivat molemmat käytön huippuvuosia.

”Puuaineen käyttö on vähitellen painottunut energian suuntaan, ja lisäys johtuu lämpö- ja voimalaitoksista. Pientaloissa poltetun puun määrä ei ole oleellisesti muuttunut”, toteaa yliaktuaari Aarre Peltola Lukesta.

Kaikkiaan energiantuotantoon päätyi 21,3 miljoonaa kuiva-ainetonnia puuta. Lähes puolet, 47 prosenttia, oli puumassateollisuuden jäteliemiä, eli käytännössä sellutehtailla syntyvää mustalipeää.

Kiinteää puupolttoainetta määrästä oli 24 prosenttia. Se käsittää lähinnä metsäteollisuuden sivutuotepuuta sekä kierrätyspuuta ja pellettejä. Metsähaketta tai muuta metsästä suoraan energiaksi päätynyttä puuainetta määrästä oli 29 prosenttia.

Paperin alamäki näkyy luvuissa

Metsäteollisuustuotteisiin puukuiva-aineesta sitoutui viime vuonna 41 prosenttia. Vuoden 2008 taantuman jälkeen metsäteollisuustuotteisiin sitoutuneen puukuiva-aineen määrä on jäänyt joka vuosi selvästi energian tuotantoon mennyttä määrää pienemmäksi.

Suurin muutos on tapahtunut paino- ja kirjoituspapereissa. Niiden osuus kaikesta puun kuiva-aineen käytöstä oli enää kuusi prosenttia, kun se vielä vuosituhannen vaihtuessa ylsi 18 prosenttiin. Myös sahatavaraan sitoutuneen puukuiva-aineen osuus on vähentynyt. Puumassoihin sitoutuneen kuiva-aineen osuus on puolestaan ollut kasvussa.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.