Yksityistielain uudistus lausunnoille

Lakiesitys parantaa luonnonvaratalouden ja muun elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä, ministeri Anne Berner toteaa.

Yksityistielakia ollaan uudistamassa. Tavoitteena on muun muassa tukea uuden elinkeinotoiminnan syntymistä ja turvata elinkeinoelämän kuljetukset.

”Esitys parantaa luonnonvaratalouden ja muun elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä etenkin maaseudulla”, sanoo liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner.

Uudistus selkeyttäisi eri osapuolten vastuita yksityisteiden rakentamisen, ylläpidon sekä rahoituksen suhteen. Yksityisteiden avustuksia koskevia säännöksiä uudistettaisiin karsimalla avustuskriteereitä.

Tieoikeuden määritelmää laajennettaisiin ja jatkossa tiekunta voisi antaa luvan muun muassa johtojen sijoittamiseen yksityistien alueelle. Tieoikeus perustettaisiin kulkuoikeuden lisäksi myös sähkö- ja viestintäjohtojen ja muiden tien vaikutuspiirin kiinteistöjen käyttöä palvelevien rakenteiden sijoittamista varten.

Ulkopuolisten tienkäyttö olisi lähtökohtaisesti luvanvaraista ja käytöstä voitaisiin periä maksu. Jokamiehen oikeuksiin ei esityksessä puututa.

Liikenne- ja viestintäministeriö on lähettänyt lakiesityksen lausuntokierrokselle. Uudistuksen on tarkoitus tulla voimaan ensi vuoden alussa.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänomistus Metsänomistus