Yksityismetsien puukauppa kasvoi viime vuonna neljänneksen, tukkien hinnoissa 10 prosentin nousu

Eniten ostettiin kuusitukkia, Luonnonvarakeskuksen tilastoista selviää.

Viime vuonna puumarkkinoilla oli huippusuhdanne, kun sahatavaran ja sellun erinomainen kysyntä ja hintataso maailmanmarkkinoilla nostivat puun käyttöä ja hankintamääriä. Suomessa yksityismetsistä puuta ostettiin teollisuudelle runsaat 47 miljoonaa kuutiota, mikä on neljännes enemmän kuin edellisvuonna, Luonnonvarakeskuksesta kerrotaan.

Tukkien ostot nousivat 42 prosenttia, kuitupuun 16 prosenttia.

”Ostetun tukkipuun määrä nousi lähes edellisen huippuvuoden 2018 lukemiin ja poikkeuksellisesti suuremmaksi kuin kuitupuulla. Puutavaralajeista kauppaa käytiin eniten kuusitukilla, jonka määrä oli runsas neljäsosa kaikesta puusta. Mäntykuitupuuta oli vajaa neljäsosa ja mäntytukkia viidesosa”, kertoo yliaktuaari Jukka Torvelainen Lukesta.

Puukauppaa käytiin vilkkaasti keväällä ja kesällä. Esimerkiksi kesäkuun puukauppamäärä oli edelliseen viiteen vuoteen verrattuna yli kaksinkertainen.

Hinnat kääntyivät kesällä laskuun

Lähes kaikkien puutavaralajien hinnat nousivat koko alkuvuoden ajan, kunnes kääntyivät kesällä laskuun. Koko vuoden keskimääräinen hintataso oli pystykaupoissa edelliseen vuoteen verrattuna tukkipuulla kuitenkin reaalisesti 10 prosenttia ja kuitupuulla 2–3 prosenttia korkeampi.

”Kuusitukin pystykauppahinta nousi vuositasolla reaalisesti yhdeksän prosenttia ja mäntytukin 10 prosenttia. Euromääräisesti havutukkien nimelliset keskihinnat nousivat noin seitsemän euroa ja kuitupuiden hinnat hieman alle euron kuutiometriltä”, Torvelainen sanoo.

Viime vuonna yksityismetsistä ostetusta kuusitukista maksettiin Luken puukauppatilaston mukaan pystykaupoissa keskimäärin 66,1 euroa ja mäntytukista 62,0 euroa kuutiometriltä. Kuusikuitupuun keskihinta oli 20,7 euroa, mäntykuitupuun 18,4 euroa ja koivukuitupuun 17,7 euroa kuutiometriltä.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Puukauppa Puukauppa

Kuvat