Yksityinen metsänomistus vähentynyt kahdessa vuodessa

Yksityismetsänomistajat ovat myyneet metsiään rahastoille, yhtiöille ja säätiöille. Metsänomistajien keski-ikä nousee edelleen.

Yksityishenkilöiden, kuolinpesien, verotusyhtymien ja yhteismetsien metsänomistus on vähentynyt kahden viime vuoden aikana 141 000 hehtaaria koko maassa, tiedottaa Suomen metsäkeskus. Yhteensä yksityisomistuksessa on 13,2 miljoonaa metsähehtaaria.

Väheneminen johtuu pääosin siitä, että yksityiset metsänomistajat ovat myyneet metsiään kiihtyvällä tahdilla metsärahastoille, yhtiöille ja säätiöille. Lisäksi metsäpinta-ala on vähentynyt asuin-, teollisuus- ja yhdyskuntarakentamisen sekä pellonraivauksen vuoksi.

Myös metsänomistajien lukumäärä on samana aikana vähentynyt koko maassa noin 2 800 henkilöllä. Lisäksi yksityiset metsänomistajat ovat liittäneet metsiään yhteismetsiin, ja myös yhtymien osakkaiden määrä on vähentynyt.

Yksityismetsien kokonaispinta-alasta noin 68 prosenttia omistetaan yksin tai yhdessä puolison kanssa.

Yksityismetsistä yhteismetsäomistuksessa on 5,7 prosenttia, ja kasvua on tullut kahdessa vuodessa 0,4 prosenttiyksikköä. Kuolinpesien hallussa on 8,6 prosenttia yksityismetsistä. Verotusyhtymien omistusosuus on 17,6 prosenttia, joka on laskenut kahdessa vuodessa 0,7 prosenttiyksikköä.

Metsänomistajien keski-ikä on kahdessa vuodessa noussut koko maassa 59,5 vuodesta 59,7 vuoteen.

”Tämän kehityksen taittaminen ei ole helppoa. Metsänomistajien keski-iän nousu vääjäämättä vähentää puun myyntejä ja metsänhoitotöitä. Lisäksi uhkana on myös kuolinpesämuotoisen metsänomistuksen lisääntyminen”, sanoo metsätilarakenteen johtava asiantuntija Antti Pajula Suomen metsäkeskuksesta.

Metsänomistajien sukupuolijakauma on kahden viime vuoden aikana pysynyt käytännössä täysin ennallaan. Metsänomistajista on miehiä 60 prosenttia ja naisia 40 prosenttia. Pidemmällä aikavälillä naisten osuus metsänomistajista on selvästi kasvanut.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänomistus Metsänomistus