WRI: Keski-Euroopan sahateollisuus käännekohdassa

Puutavaramarkkinoille luvassa niukkuutta kun palataan kirjanpainajatuhojen jälkeiseen aikaan ja sota estää itäpuun tuonnin.

Keski-Euroopan sahatavaramarkkinat muuttuvat lähivuosina merkittävästi sekä kirjanpainajatuhoista toipumisen että Venäjän aloittaman sodan vuoksi, metsäteollisuuden maailmanmarkkinoita analysoiva Wood Resources International (WRI) arvioi.

Viimeisten neljän vuoden aikana Keski-Euroopan metsät ovat kärsineet huomattavista kirjanpainajatuhoista, joiden vuoksi hakkuut, sahatavaran tuotanto ja raakapuun vienti ovat väliaikaisesti kasvaneet.

Tsekin tasavallassa ja Saksassa hakkuumäärät ovat olleet ennätyssuuria ja yli pitkän ajan kestävän hakkuutason. Huippu ajoittui vuoteen 2019, jonka jälkeen hakkuumäärät ovat supistuneet ja supistuvat edelleen. WRI ennakoi, että pitkän ajan keskiarvoon palataan vuoteen 2025 mennessä.

Sahateollisuus on sulattanut kasvaneesta puuntarjonnasta 60 prosenttia, ja 40 prosenttia on ollut tukkien ja kuitupuun vientiä. Lisätarjonta on auttanut keskieurooppalaista sahateollisuutta laajentumaan ja hyödyttänyt myös sahauksen sivutuotteiden käyttäjiä.

Korjuumäärien huipun jälkeen edessä on sopeutuminen niukentuvaan havupuun tarjontaan. WRI ennakoi, että Keski-Euroopan sahatavaratuotanto supistuu ja alue palaa tukin nettoviejästä nettotuojaksi.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on johtanut pakotteisiin, jotka vähentävät kaikkien metsätuotteiden tuontia Venäjältä ja Valko-Venäjältä Eurooppaan. Viime vuonna tuonti oli lähes 14 miljoonaa kuutiometriä raakapuuta ja yhdeksän miljoonaa kuutiometriä sahatavaraa.

Supistuva puutavaran saatavuus vaikuttaa Euroopan sahaukseen useiden vuosien ajan. Sahateollisuuden huomio kääntyy tuottavuuden parantamiseen ja pieniläpimittaisemman tukin sahaukseen, ja kuiduttavan teollisuuden on etsittävä vaihtoehtoisia puulajeja ja kuitulähteitä. Metsänomistajilla on mahdollisuus hyötyä tehokkaammasta metsien käytöstä, WRI uskoo.

Puukauppa Puukauppa

Kuvat