VR ja Metsä Group lisäävät yhteistyötä, Kemin tehtaan kuljetukset vaativat 400 raakapuuvaunua

VR vastaa myös puiden vastaanotosta ja lastauksesta Kainuun ja Pohjanmaan terminaaleilla.

Uudella toimintamallilla pyritään puolittamaan keskimääräinen lastausaika. (Valokuvaaja: Juho Kuva)
Uudella toimintamallilla pyritään puolittamaan keskimääräinen lastausaika. (Valokuvaaja: Juho Kuva)

VR Transpoint ja Metsä Group laajentavat yhteistyötään Kemin tehtaan puunkuljetuksissa. Viime keväänä sovittiin uuden tehtaan raakapuun kuljetuksista, nyt sovittiin, että VR vastaa myös Kainuun ja Pohjanmaan lastausterminaaleilla Metsä Groupin puun vastaanotosta ja lastauksesta.

”Rautatiekuljetuksilla on merkittävä rooli Kemin puunhankinnassa. Se on mahdollista vain uudella toimintatavalla, jossa puun vastaanotto, lastaus, rautatiekuljetukset ja puun purku tehtaalla on suunniteltu yhdeksi sujuvaksi kokonaisuudeksi”, Metsä Groupin puunhankinnan tuotantojohtaja Hannu Alarautalahti sanoo.

Tavoitteena on puolittaa puiden keskimääräinen lastausaika.

Kemin tehtaalle tulee kulkemaan raiteitse puuta viisi miljoona kuutiota vuodessa. Se tarkoittaa, että vuorokaudessa tehtaalle liikennöi keskimäärin yhdeksän junaa. Vaikka raakapuukuljetusten matka junalla kasvaa, päästöt kuitenkin vähenevät 20 prosenttia raakapuukuutiota kohden.

VR hankkii toimituksia varten uusia raakapuuvaunuja. Kemin tehtaan kuljetukset sitovat yhteensä 400 vaunua. Vetokalustona käytetään uusia sähkö- ja dieselvetureita. Uudet sähköveturit vetävät jopa 2 500 tonnin kuormia, mikä tarkoittaa noin 20–25 prosenttia enemmän puuta junaa kohden.

 

Puukauppa Puukauppa