Viime vuoden hakkuut liki ennätystasolla, kuusitukkia korjattiin enemmän kuin koskaan aiemmin

Kuusitukin hakkuumäärä nousi edellisvuodesta neljänneksen.

Metsäteollisuuden käyttöön korjattiin viime vuonna puuta 65 miljoonaa kuutiota. Se on 12 prosenttia eli 7 miljoonaa kuutiota enemmän kuin edellisvuonna, Luonnonvarakeskuksesta (Luke) kerrotaan.

Tukin hakkuumäärä nousi viidenneksellä 30 miljoonaan kuutioon ja kuitupuun 5 prosenttia 35 miljoonaan kuutioon. Eniten hakattiin kuusitukkia – 16,3 miljoonaa kuutiota. Se on enemmän kuin koskaan aiemmin ja neljänneksen enemmän kuin edellisvuonna.

”Erityisesti kuusitukin hakkuumäärä oli poikkeuksellisen suuri. Kuusitukkia hakattiin ensimmäisen kerran enemmän kuin mäntykuitupuuta. Mäntykuitua hakattiin nyt 16 miljoonaa kuutiometriä”, kertoo yliaktuaari Tiina Sauvula-Seppälä Lukesta.

Mäntytukkia hakattiin niin ikään ennätykselliset 12,9 miljoonaa kuutiota. Puulajeista eniten hakattiin mäntyä, yhteensä 28,9 miljoonaa kuutiota. Kuusta korjattiin 26,4 miljoonaa kuutiota ja lehtipuuta 10,1 miljoonaa kuutiota.

Valtaosa eli 83 prosenttia hakkuista tehtiin yksityismetsissä. Siellä hakkuut lisääntyivät 15 prosenttia, valtion ja teollisuuden omissa metsissä kasvua tuli prosentti.

Toiseksi suurin hakkuumäärä

Metsäteollisuuden käyttöön korjatun puun lisäksi runkopuuta korjattiin viime vuonna myös energiakäyttöön noin 10 miljoonaa kuutiota. Melkein kaksi kolmasosaa tästä energiapuusta meni pientalojen polttopuuksi ja runsas kolmasosa lämpö- ja voimalaitosten metsähakkeeksi.

”Hakatun runkopuun kokonaismäärä kasvoi ennakkotietojen perusteella edellisvuodesta 10 prosenttia 75,8 miljoonaan kuutiometriin. Vuoden 2021 hakkuumäärä oli toiseksi suurin koskaan tilastoitu ja huippuvuoden 2018 lukemistakin jäätiin vain runsaat kaksi miljoonaa kuutiometriä”, kertoo yliaktuaari Jukka Torvelainen Lukesta.

Luken arvioima suurin ylläpidettävissä oleva aines- ja energiapuun hakkuukertymä on kymmenvuotiskaudella 2016–2025 keskimäärin 80,5 miljoonaa kuutiometriä runkopuuta vuodessa. Ennakkotietojen perusteella tästä suurimmasta hakkuukertymästä hyödynnettiin vuonna 2021 koko maassa 94 prosenttia.

”Viime vuoden maakunnittaisia hakkuumääriä ei tiedetä vielä, mutta todennäköisesti hakkuumahdollisuuksiin suhteutettu hakkuiden määrä vaihtelee maakunnittain entiseen tapaan huomattavan paljon”, arvioi Torvelainen.

Uutta kasvaa tilalle

Luke arvioi, että puuston poistuma nousi viime vuonna 91 miljoonaan kuutioon. Poistuma sisältää hakatun runkopuun lisäksi yhteensä 15 miljoonaa kuutiota metsään jäävää hakkuutähteen runkopuuta ja luontaisesti kuollutta runkopuuta.

Poistuma jää kuitenkin kasvua pienemmäksi.

”Suomen metsissä on tuoreimpien tietojen mukaan elävää runkopuuta 2 500 miljoonaa kuutiometriä, ja uutta kasvaa 103 miljoonaa kuutiometriä vuodessa. Puuston poistuma oli viime vuonna 88 prosenttia kasvusta, joten runkopuun kokonaistilavuus nousi 12 miljoonalla kuutiometrillä”, Torvelainen sanoo.

 

 

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Puukauppa Puukauppa

Keskustelut

Kuvat