Vieraspetojahti käyntiin Natura-alueilla, tähtäimessä minkki ja supikoira

Tavoitteena on tyhjentää kohdealueet vieraspedoista pesimäkaudeksi.

Suomen riistakeskus ja Metsähallitus aloittavat tehostetun vieraspetojen – minkin ja supikoiran – pyynnin lähes 70 Natura-alueella eri puolilla maata. Jahdin avulla pyritään turvaamaan pesimärauha etenkin taantuville ja uhanalaisille vesi- ja rantalinnuille.

Tehopyynti kohdistetaan valtakunnallisesti merkittäville vesilintujen lisääntymisalueille.

”Vieraspetojen tehokas poistaminen on tärkeää kunnostetuilla lintuvesillä, jotta elinympäristökunnostuksilla saavutetut tulokset eivät päätyisi minkin ja supikoiran saaliiksi. Joillakin lintuvesikohteilla vieraspetojen poisto voi olla yksi tehokkaimmista hoito- ja kunnostustöistä”, sanoo ympäristöneuvos Päivi Gummerus-Rautiainen ympäristöministeriöstä.

Tavoitteena on, että määritellyt alueet saataisiin pesimäkauden ajaksi tyhjiksi vieraspedoista.

”Sen toteutuminen edellyttää useiden erilaisten pyyntimenetelmien monipuolista käyttöä riittävän laajalla alueella”, sanoo Suomen riistakeskuksen projektipäällikkö Kari Karhula.

Hanke on osa luonnon monimuotoisuutta edistävää Helmi-ohjelmaa. Ympäristöministeriö vastaa ohjelmassa lintuvesien kunnostuksesta ja maa- ja metsätalousministeriö vieraspetojen torjunnasta. Maa- ja metsätalousministeriö rahoittaa pyyntiä 2,5 miljoonalla ja ympäristöministeriö 1,8 miljoonalla eurolla.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Luonto Luonto

Kuvat