Vierasluvat poistuvat syyskuun hirvenmetsästyksestä valtion mailla

Metsähallitus päätti reagoida paikallisten metsästäjien kritiikkiin metsästyspaineesta.

Metsähallitus ei jatkossa myy hirvenmetsästyksen vieraslupia syyskuulle. Vieraslupia voi jatkossa alkaa hankkia vasta toiselle metsästysjaksolle, joka alkaa lokakuun ensimmäisenä lauantaina.

Metsähallituksen mukaan metsästäjät ovat kokeneet, että suositut metsästysalueet ruuhkautuvat Pohjois-Suomessa alkukaudesta, jossa hirvenmetsästys alkaa aikaisemmin kuin muualla Suomessa.

Pohjoisilla valtion alueilla voi metsästää useita paikallisia ja ulkopaikkakuntalaisia hirviseurueita yhtä aikaa. Tämä on jatkossakin mahdollista, mutta seurueiden varsinaisten jäsenten lisäksi metsällä on voinut olla myös seurueiden kutsumia vieraita, jotka hankkivat vierasluvan Metsähallitukselta. Heidän osuuttaan hirvenmetsästyksessä rajoitetaan.

Lapissa, Taivalkoskella ja Kuusamossa voi metsästää hirveä jo 1.–20. syyskuuta. Tänä vuonna kyseiselle ajalle Lappiin myytiin hirvenmetsästyksen vieraslupia yli 400 metsästäjälle yhteensä noin 1 700 vuorokaudelle.

”Me uskomme, että tämä päätös rauhoittaa hirvenmetsästystä nimenomaan syyskuussa, jolloin palautetta ruuhkan tunnusta on tullut eniten”, Metsähallituksen erätalousjohtaja Jyrki Tolonen sanoo.

Muun muassa muutamat kansanedustajat ja kunnat ovat pitäneet Metsähallituksen lupamyyntiä liiallisena ja sanoneet metsästyksen sosiaalisen kestävyyden vaarantuneen.

Metsähallitus on aloittanut selvityksen siitä, mistä erityisesti hirvenmetsästyksessä koetut konfliktit ulkopaikkakuntalaisten ja paikkakuntalaisten metsästäjien välillä johtuvat.

Sanomalehti Lapin Kansan (15.12.2021) pääkirjoituksessa Metsähallituksen reagoinnille tilanteessa annetaan tunnustusta. Kirjoituksen mukaan vaateet muutoksille eivät ole jäämässä tähän. ”Lapissa odotellaan jo riistavaltion seuraavaa korjausliikettä, joka voisi kohdistua esimerkiksi metsäkanalintulupien määrään ja maalintujahdin valvontaan”, lehti kirjoittaa.

Harrastukset Harrastukset