Venäjän puun korvaaminen oli vaikeaa, merkittävästi tuontia saatiin lisättyä vain Ruotsista

Viime vuonna Baltian maista tuodun puun arvo kasvoi tuntuvasti.

Suomeen tuotiin viime vuonna puuta yhteensä 5,8 miljoonaa kuutiota. Se on yli puolet vähemmän kuin edellisvuonna, Luonnonvarakeskuksen tilastoista selviää. Tuodusta puusta 54 prosenttia oli kuitupuuta, 29 prosenttia haketta ja kolme prosenttia tukkipuuta.

Pakotteiden vuoksi puun ja hakkeen tuonti Venäjältä lakkasi käytännössä kokonaan heinäkuussa, näin Venäjän osuus koko vuoden puuntuontimäärästä putosi 26 prosenttiin. Viron osuus nousi 23 ja Latvian 21 prosenttiin. Ruotsista tuli 19 prosenttia puusta.

Vaikka Viron osuus kokonaistuonnista nousi, tuontimäärää Virosta ei kuitenkaan saatu lisättyä, vaan se laski kymmenkunta prosenttia 1,3 miljoonaan kuutioon. Tuonti Latviasta nousi hienoisesti 1,2 miljoonaan kuutioon ja tuonti Ruotsista liki 900 000 kuutioon. Siinä kasvua oli 200 prosenttia. Venäjän tuonti jäi 1,2 miljoonaan kuutioon, laskua edellisvuoteen on runsaat 7 miljoonaa kuutiota.

Latviasta tuotiin ennen muuta koivukuitua, Ruotsista havukuitua ja Virosta suunnilleen yhtä paljon kumpaakin.

Vaikka esimerkiksi Latviasta tuodun puun määrä pysyi lähes ennallaan, tuonnin arvo liki tuplaantui runsaaseen 100 miljoonaan euroon. Samaten vaikka Virosta tuodun puun määrä väheni, tuonnin arvo kohosi runsaat 40 prosenttia vajaan 100 miljoonaan euroon.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Puukauppa Puukauppa

Keskustelut

Kuvat