Vaneri kannatteli Koskista

Koskisen vuosi oli kaksijakoinen: vaneri teki hyvää tulosta, mutta sahaus ja lastulevyt kärsivät hintojen laskusta sekä heikosta kysynnästä.

Sahayhtiö Koskisen viime vuosi sujui pääosin edellisen tapaan. Liikevaihto parani muutaman prosentin 247 miljoonaan euroon, liikevoitto heikkeni hieman 9 miljoonaan euroon.

Yhtiön toimitusjohtaja Markku Koskisen mukaan vuosi olit tyydyttävä. Odotukset tälle vuodelle kotimaan kysynnän kasvusta tai maailman markkinoiden elpymisestä eivät ole kuitenkaan korkealla.

Vuosi oli kaksijakoinen. Yhtiön liiketoimintayksiköistä vaneriteollisuus teki hyvää tulosta, jota avitti hintojen nousu sekä työn ja raaka-aineen käytön tuottavuuden paraneminen. Tänä vuonna tarkoitus on nostaa tuotantokapasiteettia 15 prosenttia.

Sen sijaan yhtiön muiden yksiköiden – sahateollisuuden, lastulevyn, taloteollisuuden ja koivutuoteteollisuuden – tulosta rasittivat niin heikko kotimainen kysyntä kuin havusahatavaran hintojen lasku. Puunhankinnassa onnistuttiin kohtuullisesti, kun syksyn laimea tarjonta parani talven tultua. Energiapuun liikevaihto jäi kuitenkin tavoitteistaan.

Vaneri ja sahaus ovat yhtiön suurimmat liiketoimintayksiköt. Kummankin osuus liikevaihdosta on noin kolmannes.

METSÄLEHTI