Uusiutuvan energian tuet kiinnostivat

Työ- ja elinkeinoministeriöltä haettiin tukea 54 uusiutuvan energian hankkeelle. Ministeriö tukee parhaita hankkeita vuosina 2017 ja 2018 yhteensä 80 miljoonalla eurolla

Uusiutuvan energian ja uuden energiateknologian investointitukea on haettu innokkaasti. Työ- ja elinkeinoministeriöön tuli määräaikaan mennessä 54 hakemusta – ministeriö tukee parhaita hankkeita vuosina 2017 ja 2018 yhteensä 80 miljoonalla eurolla.

”54 hakemusta hankkeiksi, joiden laskennalliset kokonaisinvestoinnit olisivat yli kolme miljardia euroa, on vankka osoitus siitä potentiaalista, joka Suomesta löytyy etsittäessä innovatiivisia uusiutuvan energian ratkaisuja”, elinkeinoministeri Olli Rehn arvioi.

Tukea haettiin niin suurille kuin pienille hankkeille. Isoimpia hakijoita olivat Kemiin biojalostamoa suunnitteleva Kaidi, kustannusarvio miljardia euroa, sekä Furetan Oy, joka kaavailee kolmea biojalostamoa Ouluun, Kristiinankaupunkiin ja Saloon, investoinnit yhteensä 650 miljoonaa euroa. Kertaluokkaa pienemmissä hankkeissa esimerkiksi Vantaan Energia haki tukea biohiilen tuotantolaitokselle, Oy Woikoski vedyn valmistuslaitokselle ja Tuuliwatti oy seuraavan sukupolven tuulipuistolle.

METSÄLEHTI