Uusi PEFC-standardi otettu hyvin käyttöön, työelämään liittyvissä asioissa puutteita

Alkuvuoden aikana auditoitiin 150 maastokohdetta, Kestävän Metsätalouden Yhdistyksestä kerrotaan.

Suomen kaikki PEFC-sertifioidut metsäalueet on auditoitu kuluneen kesän ja syksyn aikana ensimmäisen kertaa uuden PEFC-standardin mukaan. Arvioitavana on ollut yli 150 maastokohdetta ja noin 50 toimijaa, Kestävän Metsätalouden Yhdistyksestä kerrotaan. Yhdistys hallinnoi alueellisia PEFC-ryhmäsertifikaatteja.

Auditointien perusteella asiat olivat pääosin hyvällä mallilla.

”Uuden sertifikaatin vaatimukset on huomioitu hienosti. Suojavyöhykkeet olivat ok, säästöpuita oli riittävästi ja kantojen käsittely oli hyvin hallussa, mutta tekopökkelöiden määrä erityisesti harvennuksissa ei ollut kaikkialla riittävä”, kertoo yhdistyksen toiminnanjohtaja Maria Nyström.

Työelämään ja yrittäjyyteen liittyvissä lakisääteisissä asioissa oli jonkin verran parannettavaa. Esimerkiksi ohjeistukset työmaiden riskikohteista eivät kaikilta osin olleet riittäviä eikä vaarojen arviointia ollut aina käyty läpi työntekijöiden kanssa.

”Näissä tarvitaan skarppausta”, Nyström toteaa.

Auditointeja varten oli pyydetty lausuntoja muun muassa Metsäkeskukselta, ely-keskuksilta ja aluehallintovirastolta (avi). Avin lausunnoissa todettiin epäkohtia muun muassa ulkomaisten työntekijöiden palkkauksessa, sertifiointiauditoinneissa ei tällaisiin epäkohtiin kuitenkaan törmätty.

”Auditoinnit perustuvat otantaan, eivätkä kaikki asiat tule näissä esiin. Saatujen lausuntojen perusteella nämä kuitenkin huomioidaan ja ryhdytään tekemään selvityksiä ja laatimaan toimintamalleja”, Nyström sanoo.

Havaittuja puutteita käydään seuraavaksi läpi valtakunnallisessa työryhmässä. Työryhmä laatii puutteisiin korjaavat toimenpiteet.

 

Metsänhoito Metsänhoito