UPM kannustaa lukemaan

Sanat haltuun –hankkeessa järjestetään 100 lukutaitotyöpajaa ammattikouluissa eri puolilla Suomea.

Metsäyhtiö UPM herättelee ammattiin opiskelevia lukemaan. Yhtiön tukema Sanat haltuun -hanke pyrkii innostamaan teknisten alojen ammattikoulujen opiskelijoita lukemaan ja parantamaan lukutaitoaan. Tarkoitus on myös herättää keskustelua ja nostaa tietoisuutta erityisesti ammattikoulussa opiskelevien nuorten lukutaidon kehittämisestä.

”Nykypäivän työelämässä opitaan jatkuvasti uutta. On uusia toimintatapoja, laitteita ja päivitettyjä standardeja. Jos lukeminen on hidasta tai hankalaa, on vaikea kehittää ammatillista osaamistaan,” UPM:n sidosryhmäsuhdejohtaja Pirkko Harrela toteaa.

Tutkimusten mukaan joka kymmenennellä nuorella on heikko lukutaito. Ero tyttöjen ja poikien välillä on Suomessa kasvanut, joten poikien lukutaidon parantamiseksi on tehtävä työtä.

Hankkeessa järjestetään 100 toiminnallista lukutaitotyöpajaa ammattikouluissa eri puolilla Suomea. Työpajat järjestää Lukukeskus, lisäksi mukana on ammattikoulujen äidinkielen opettajia, kirjailijoita ja alan tutkijoita. Hanke käynnistyy syksyllä ja kestää puolitoista vuotta.

Sanat haltuun -hanke on osa UPM:n ”Biofore Share and Care” -ohjelmaa. Yhtiöllä on lukutaitohanke myös Saksassa, yhdessä Lukukeskuksen sisarorganisaation, Stiftung Lesenin kanssa. Siellä tuetaan maahanmuuttajalasten lukutaidon kehitystä ja lukuharrastusta.

METSÄLEHTI