UPM haki hakkuille ennakolta sertifioijan hyväksynnän

Kolmelta hakkuukohteelta oli ilmoitettu havaintoja uhanalaisista lajeista.

Metsäyhtiö UPM tekee syksyn aikana hakkuita kolmella kohteella Liperissä ja Tohmajärvellä. Erikoisiksi hakkuut tekee se, että niillä oli havaittu uhanalaisia lajeja, muun muassa palosuomujäkälää ja aarnisammalta. Havainnosta oli ilmoittanut Savo-Karjalan Luontoliitto.

Uhanalaisten lajien elinolosuhteiden säilyttämiseksi hakkuissa UPM kutsui viime kesänä Tapion, Suomen ympäristökeskuksen ja Metsäkeskuksen asiantuntijoita paikan päälle sopivia ratkaisuja hakemaan. Asiantuntijoiden neuvojen perusteella hakkuusuunnitelmiin sisällytettiin isot säästöpuuryhmät, joissa on eri-ikäistä lahopuuta sekä kaatuneita kuusia juurakkoineen muun muassa aarnisammalelle. Lisäksi mukaan tuli säästöpuuryhmien poltto, sillä esimerkiksi havaitut kastanjasuomujäkälä, palosuomujäkälä ja ryväsjäkälä elävät palokannoilla valoisassa ympäristössä.

Suunnitelmien valmistuttua FSC-sertifikaatin auditoija – UPM:llä on sekä FSC- että PEFC-sertifikaatit – totesi suunnitelmat maastossa FSC-standardin mukaisiksi. Niinpä hakkuut voidaan toteuttaa suunnitellusti. Auditoinnin teki DNV GL – Business Assurance Finland Oy Ab.

”Se, että eri lajien elinympäristöjä turvataan, ei tarkoita aina täyssuojelua. Ennen kaikkea suuri merkitys on jatkuvasti kehittyvällä talousmetsien luonnonhoidolla, johon kuuluvat muun muassa säästöpuut, lahopuun lisääminen, vesistöjen suojavyöhykkeet, riistatiheiköt, jatkuvan kasvatuksen menetelmät sekä sekametsien suosiminen”, sanoo UPM Metsän itäisen alueen metsätalouspäällikkö Panu Mielonen.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänhoito Metsänhoito

Kuvat