Tutkimus: Metsäammattilaiset tyytymättömiä metsäkeskusteluun

Valtaosa ammattilaisista katsoo, että heidän tulisi osallistua nykyistä enemmän julkiseen keskusteluun.

Suuri osa metsäammattilaisista (61 prosenttia) on erittäin tai jokseenkin tyytymätön nykyiseen metsäkeskusteluun, Taloustutkimuksen kyselystä selviää. Metsäammattilaiset kokevat metsäkeskustelun useimmiten liian tunnepitoiseksi, liikaa luonnonsuojelun ehdoilla käytäväksi, tarkoitushakuiseksi, metsäammattilaisia syyllistäväksi ja ristiriitaiseksi.

Lisäksi 60 prosenttia metsäammattilaisista kokee, ettei tiedotusvälineistä muodostuva kuva metsäammattilaisista vastaa todellisuutta. Metsäammattilaisten mielestä heistä muodostuu julkisuudessa kuva talouskäytön puolustajina, asiantuntijoina sekä altavastaajina ja vähiten luonnonsuojelun edistäjinä.

”Alan toimijoiden on itsensä katsottava peiliin, jos keskustelusta puuttuu ammatillinen näkemys ja ote. Sosiaalinen media, motivoituneet ammattilaiset ja hyvä tarina ovat metsäalan hyödyntämättömiä isoja mahdollisuuksia”, sanoo tutkimuksen tilaajan Metsämiesten Säätiön toimitusjohtaja Ilari Pirttilä.

Työnantajan ei koeta rohkaisevan keskusteluun

Tutkimuksen mukaan metsäammattilaiset keskustelevat metsäasioista eniten muiden metsäammattilaisten ja metsänomistajien kanssa. Ammattilaisista 41 prosenttia ei ole osallistunut ollenkaan julkisiin metsäkeskusteluihin. Sosiaalisessa mediassa metsäammattilaiset ovat keskusteluissa mukana vähän.

Suuri osa heistä (88 prosenttia) on kuitenkin sitä mieltä, että metsäammattilaisten tulisi osallistua julkiseen metsäkeskusteluun nykyistä enemmän. Tosin vain 28 prosenttia vastaajista kertoo oman työnantajansa tukevan tai rohkaisevan osallistumista julkiseen keskusteluun. Vajaa 10 prosenttia vastaajista kertoo oman työnantajansa estävän suoraan tai välillisesti osallistumasta julkiseen metsäkeskusteluun.

Taloustutkimus toteutti tutkimuksen verkkokyselynä.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänhoito Metsänhoito

Kuvat